Human Capital Agenda

Het project

Een van de strategische opgaven waar het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme mee aan de slag gaat is dat van Human Capital. Het gastvrijheidsdomein kent grote tekorten aan gekwalificeerd personeel. Maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en anderzijds het onvermogen van werkgevers in de branche om personeel duurzaam te binden hebben deze arbeidsmarkt-problematiek veroorzaakt. Dit leidt tot problemen in de bedrijfsvoering van individuele ondernemers, maar ook tot problemen in de dienstverlening op bestemmingsniveau.

De ambitie binnen het Human Capital project is het creëren van balans op de arbeidsmarkt in het gastvrijheidsdomein, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin; zodanig dat bewoners in een regio werkplezier en loopbaanperspectief hebben, bedrijven kunnen floreren en bezoekers een mooie beleving ervaren.

Binnen dit project gaat HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, in samenwerking met onder andere Toeristisch ondernemend Zeeland, NV Economisch Impuls Zeeland, provincie Zeeland, ondernemers, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen werken aan:

  • Een eerste verkenning naar welke transities impact hebben op de toeristische sector in Zeeland & wat hiervan de impact is op bedrijven en hun personeel;
  • Een actieplan bij- en omscholing;
  • Een eerste verkenning naar de mogelijkheden die digitalisering & robotisering bieden in het oplossen van uitdagingen rondom Human Capital.

Het project loopt in het jaar 2021 en kent mogelijk hierna een vervolg. Onderzoeksresultaten van bovenstaande acties worden februari 2022 verwacht.

Een gerelateerd project binnen het thema Human Capital is dat van het Hospitality Pact. Meer informatie over dit project vindt u hier.Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2021 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Toeristisch Ondernemend Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Provincie Zeeland
Publicaties: Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssectorReferenties