Uitnodiging

Graag nodigen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Digitaal Doen Zeeland u uit om in gesprek te gaan over de kansen die digitalisering en robotisering bieden voor uitdagingen op het gebied van human capital in de Zeeuwse gastvrijheidssector. U kunt daarbij denken aan uitdagingen zoals het personeelstekort en goed werkgeverschap.

Deze sessie vindt plaats op donderdag 14 oktober van 15:00 tot 17:00 uur op de HZ in Middelburg.

Het programma

Het programma ziet er als volgt uit:

·      15.00: Welkom en introductie

·      15.15: Discussie: Wat zijn de belangrijkste vraagstukken rondom human capital?

·      16.00: Brainstorm: Welke rol kunnen digitalisering & robotisering hierin spelen?

·      16.30: Brainstorm: Hoe gaan we vanuit deze sessie verder?

·      17.00: Slot

Het uitgangspunt is om deze sessie een vervolg te geven, waarbij Digitaal Doen Zeeland ondernemers helpt bij het aanpakken van de opgehaalde uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van workshops, het beschikbaar stellen van financiering of het inrichten van praktijkcases.  

U kunt zich aanmelden voor deze brainstormsessie door een mail te sturen naar kenniscentrumtoerisme@hz.nl. Na uw aanmelding ontvangt u nadere informatie over de exacte locatie. 

Wij kijk ernaar uit u te mogen ontvangen 14 oktober!

Het project

Een van de strategische opgaven waar het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme mee aan de slag gaat is dat van Human Capital. Het gastvrijheidsdomein kent grote tekorten aan gekwalificeerd personeel. Maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en anderzijds het onvermogen van werkgevers in de branche om personeel duurzaam te binden hebben deze arbeidsmarkt-problematiek veroorzaakt. Dit leidt tot problemen in de bedrijfsvoering van individuele ondernemers, maar ook tot problemen in de dienstverlening op bestemmingsniveau.

De ambitie binnen het Human Capital project is het creëren van balans op de arbeidsmarkt in het gastvrijheidsdomein, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin; zodanig dat bewoners in een regio werkplezier en loopbaanperspectief hebben, bedrijven kunnen floreren en bezoekers een mooie beleving ervaren.

Binnen dit project gaat HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, in samenwerking met onder andere Toeristisch ondernemend Zeeland, NV Economisch Impuls Zeeland, provincie Zeeland, ondernemers, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen werken aan:

-         Een eerste verkenning naar welke transities impact hebben op de toeristische sector in Zeeland & wat hiervan de impact is op bedrijven en hun personeel;

-         een actieplan bij- en omscholing;

-         Een eerste verkenning naar de mogelijkheden die digitalisering & robotisering bieden in het oplossen van uitdagingen rondom Human Capital.

Het project loopt in het jaar 2021 en kent mogelijk hierna een vervolg. Onderzoeksresultaten van bovenstaande acties worden in het laatste kwartaal van 2021 verwacht.

Een gerelateerd project binnen het thema Human Capital is dat van het Hospitality Pact. Meer informatie over dit project vindt u hier.


Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2021 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Toeristisch Ondernemend Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Provincie ZeelandReferenties