Het investeren in mensen is een voorwaarde voor duurzame en concurrerende groei van de sector. Dit project heeft onder andere als doel om het begrip voor de vereiste sectorspecifieke vaardigheden en kwalificaties te vergroten en het gebruik van innovatieve digitale technologiën, methodes en tools te vergroten.

Het project richt zich op Europese koudwaterbestemmingen: de Oostzee, de Noordzee en de Atlantische Oceaan. De primaire doelgroep bestaat onder andere uit belanghebbenden uit de toeristische sector, de bestaande/potentiële beroepsbevolking en toeristische ondernemers, instellingen voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs en andere belanghebbenden met betrekking tot de ontwikkeling van toerisme.

Beoogde resultaten van dit project zijn onder andere beroepsprofielen voor de drie belangrijkste beroepen in kust- en maritiem toerisme met beschrijvingen van de kennis, vaardigheden en competenties, een curriculum voor kust- en maritiem toerisme en kansen voor eLearning.

Meer informatie en toegang tot het lesmateriaal via: www.skills4cmt.euContactpersonen


Maarten Soeters

Maarten Soeters