Dit project bestaat uit een aantal delen. In het eerste gedeelte wordt de focus gelegd op de theoretische achtergrond van het onderwerp betrokkenheid. Dit gedeelte bevat een verdieping in betrokkenheid en burgerparticipatie. Er wordt bovendien aandacht besteedt aan de verschillen in inwoners en de hieraan verbonden verschillende verlangens van inwoners naar betrokkenheid. In het tweede deel van wordt de huidige situatie rondom de mogelijkheden van inwoners voor betrokkenheid en burgerparticipatie in alle Zeeuwse gemeenten geschetst aan de hand van verrichte deskresearch. Deze twee delen worden opgevolgd door de daadwerkelijke toolbox. De tools binnen deze toolbox zijn gekoppeld aan de vrijetijdssector en onderverdeeld naar vijf beleidsinstrumenten, die zijn opgesteld door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur als concrete sturingsmogelijkheden om met toeristische drukte om te gaan. Tools uit deze toolbox kunnen zo enerzijds dienen voor het vergroten en/of versterken van de betrokkenheid van inwoners en anderzijds als sturingsmogelijkheden om met toeristische druk om te gaan.

De tools uit deze toolbox kunnen worden gezien als handvatten voor de Zeeuwse gemeenten om onder andere de betrokkenheid van inwoners te vergroten en/of te versterken. De tools zelf zijn zo opgezet dat een gemeente vrij invulling kan geven aan de tool. Het staat dus niet vast hoe de toolbox moet worden gebruikt.

De rapportage wordt binnenkort verwacht en biedt inzicht in het onderwerp en biedt handvatten om betrokkenheid van inwoners in een gemeente te vergroten en/of te versterken.
























Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben


Maarten Soeters

Maarten Soeters

Over dit project

Looptijd: 2020 - 2021
Thema: Toerisme in de maatschappij