Wanneer gesproken wordt over de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie denken velen aan de economische waarde van de sector. De maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie gaat echter veel verder dan alleen deze economische waarde. Aan toerisme en recreatie zijn ook verschillende sociale waarden verbonden zoals de waarde voor de leefomgeving (bijdrage aan het recreatieve aanbod, winkelaanbod, publieke ruimtes, publieke voorzieningen, en infrastructuur, behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed en veiligheid)  en sociale processen (ontwikkeling van trots en identiteit, interactie tussen bewoners en bezoekers/ondernemers en de inclusiviteit, diversiteit en sociale cohesie). Binnen dit onderzoek wordt de totale waarde van Toerisme en Recreatie inzichtelijk gemaakt aan de hand van literatuuronderzoek, een survey en verschillende casestudies. Daarbij gaat het om de volledige breedte van de ‘sector’, inclusief bijvoorbeeld zakelijk toerisme en evenementen.  

De rapportage vindt u hier  Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben


Marije Noordhoek

Marije NoordhoekReferenties