Met dit vraagstuk ging NBTC, in samenwerking met data Science experts van HZ University of Applied Sciences en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, binnen het Data & Development Lab aan de slag. Aan de hand van online sentiment data zijn een aantal verdiepende analyses uitgevoerd. Wat kunnen bestemmingen doen met de negatieve en positieve sentimenten? Kan hierop geacteerd worden? En zo ja, hoe? Ook is een beeld gevormd van de methodologische mogelijkheden en beperkingen.

De uitkomsten zijn samengevat in deze rapportage.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Over dit project

Looptijd: 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Data & Development Lab Bestemming Nederland, CELTH, CBS, NBTC Holland MarketingReferenties