De behoefte aan actuele data over deze bezoekersgroep is nog groter geworden in coronatijden, waarin afstand houden en het vermijden (of spreiden) van drukte hét devies is. In het project ‘Day Visitor Data Development’ is in beeld gebracht welke methoden er zijn om, op het niveau van een bestemming, meer te weten te komen over dagbezoekers. Denk bijvoorbeeld aan hun (ruimtelijk) gedrag,  sociaaldemografische kenmerken, bestedingen en tevredenheid. Een overzicht van alle methoden kan hier worden bekeken: http://ddldagbezoek.nbtc.nl

Het project was een samenwerking van Breda University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences en werd mogelijk gemaakt door het Data &  Development Lab Bestemming Nederland van NBTC Holland Marketing, het CBS en CELTH.

Het artikel uit het trendrapport (Meten van dagbezoek: Van vergeten onderwerp naar urgentie) vindt u hierContactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Harm IJben

Harm IJben

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Breda University of Applied Sciences, Data & Development Lab Bestemming Nederland, CELTH, CBS, NBTC Holland MarketingReferenties