De SCITHOS-simulatietool maakt het, mits voldoende relevante data beschikbaar is, mogelijk om het verplaatsingsgedrag van bezoekers in een toeristische regio met een semi-ruraal karakter te simuleren (als basisscenario) en daarmee inzichtelijk voor nadere analyse en bespreekbaar te maken.

Bovendien kan deze simulatietool een bijdrage leveren aan de gezamenlijke ontwikkeling en toetsing van nieuwe innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven door het toevoegen van alternatieve scenario’s.

Lees hier meer informatie over het project.Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: HZ Lectoraat Data Science, HZ Lectoraat Expertise and Valorisation ManagementReferenties