Het project

HZ University of Applied Sciences heeft als pilot-partner van het Europese project Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE) gewerkt aan de ontwikkeling van een model-centrische simulatietool. Deze tool is ontwikkeld op basis van een bestaande simulatietechniek eerder ontwikkeld in een ander Europees project genaamd SCITHOS.

De SCITHOS-simulatietool maakt het, mits voldoende relevante data beschikbaar is, mogelijk om het verplaatsingsgedrag van bezoekers in een toeristische regio met een semi-ruraal karakter te simuleren (als basisscenario) en daarmee inzichtelijk voor nadere analyse en bespreekbaar te maken. Bovendien kan deze simulatietool een bijdrage leveren aan de gezamenlijke ontwikkeling en toetsing van nieuwe innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven door het toevoegen van alternatieve scenario’s.

Lees hier meer informatie over het project.

SCITHOS is een pilot in het Europese project MOVE Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE). Meer informatie over dit project vindt u via de volgende link: https://northsearegion.eu/move/pilot-projects/scithos/ .

Gerelateerde projecten

Binnen MOVE zijn verschillende pilots uitgevoerd. Een van de pilots is het opzetten van een bed&bike concept in Domburg. De parkeerdruk van de vele auto's in het centrum van Domburg is, zeker in het toeristenseizoen, relatief hoog. De bewoners ervaren daardoor relatief veel overlast van het autoverkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats. Daarnaast gebruiken Duitse toeristen de auto vooral als vervoermiddel om zich in de regio te verplaatsen. In co-creatie met Duitse gasten (de gebruikers van het concept, van de accommodatie Hotel Bommelje en in expliciet overleg en afstemming met relevante stakeholders (gemeente, lokale ondernemers, gemeente) is een duurzaam en innovatief mobiliteitsconcept ontwikkeld. Meer informatie over deze pilot en dit concept vindt u via: https://northsearegion.eu/move/pilot-projects/bed-bike/Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2022
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: HZ Lectoraat Data Science, HZ Lectoraat Expertise and Valorisation ManagementReferenties