Bekijk hier de eerste versie van de kennisagenda. Dit document zal jaarlijks geupdate worden.Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben


Sophie Adriaanse

Sophie Adriaanse

Over dit project

Looptijd: 2020 - heden
Thema: Toerisme in de maatschappijReferenties