Om te kijken of het gedrag van bezoekers in Zeeland aangepast kon worden, moest allereerst het huidige gedrag in kaart gebracht worden. De panelleden van het Fan van Zeeland - panel hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld over verplaatsingsgedrag. Bekijk hier de rapportage. Vervolgens is er uit dit panel een nieuw 'mobiliteits-panel' ontstaan. Deze mensen gaven toestemming om via de VVV Zeelandapp gevolgd te worden tijdens hun bezoek aan Zeeland. Hoe dit proces verlopen is en wat de resultaten waren, is te lezen in deze rapportage.Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben


[[File:|link=|210px|frameless|]]


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: VVV Zeeland, SentianceReferenties