Overheden en ondernemers willen Zeeland nog aantrekkelijker maken voor inwoners en haar bezoekers. Daarom wordt jaarlijks het Fan van Zeeland-panel online benaderd om vragenlijsten in te vullen om bezoekgedrag, ervaringen en meningen te peilen. Deze vragenlijsten gaan over uiteenlopende thema’s in Zeeland. Denk hierbij aan mobiliteit, natuur, nieuwe activiteiten en overnachtingsmogelijkheden, en de impact van corona op het reisgedrag. De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens gepubliceerd op onze website.


Contactpersonen


Ellen Zuurveld - Goedegebuure

Ellen Zuurveld - Goedegebuure


Sophie Adriaanse

Sophie Adriaanse

Over dit project

Looptijd: 2015 - heden
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Provincie Zeeland