De Zeeuwse steden hebben in het kader van het TUA werkprogramma de wens geuit om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het stedelijk toerisme verder te stimuleren. Het streven is om de steden te ontwikkelen tot bestemmingen met een zelfstandige aantrekkingskracht, waarbij bezoekers vanwege de stad naar Zeeland komen. Ook is de wens om de verblijfsduur te verlengen en dus niet zozeer in te zetten op dagbezoek, maar op meerdaags verblijf.

Binnen dit onderzoek is getracht meer te weten te komen over toeristen die een overnachting boeken in de stedelijke omgeving. Het gaat hierbij om toeristen met een recreatief motief. Het zakelijk toerisme wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

In het onderzoek is een eerste verkenning gedaan naar de ontwikkeling van stedelijk toerisme en de aanpak van andere steden in Nederland: wat kunnen de Zeeuwse steden daarvan leren?

De resultaten van deze verkenning leest u hier.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2020 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteemReferenties