De Zeeuwse steden hebben in het kader van het TUA werkprogramma de wens geuit om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het stedelijk toerisme verder te stimuleren. Het streven is om de steden te ontwikkelen tot bestemmingen met een zelfstandige aantrekkingskracht, waarbij bezoekers vanwege de stad naar Zeeland komen. Ook is de wens om de verblijfsduur te verlengen en dus niet zozeer in te zetten op dagbezoek, maar op meerdaags verblijf.

Binnen dit onderzoek wordt dus getracht meer te weten te komen over toeristen die een overnachting boeken in de stedelijke omgeving. Het gaat hierbij om toeristen met een recreatief motief. Het zakelijk toerisme wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

In het onderzoek wordt een eerste verkenning gedaan naar de trend van het stedelijk toerisme, wat een stad nu aantrekkelijk maakt voor toeristen. De rapportage van dit onderzoek wordt medio februari 2020 verwacht.


Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project


Looptijd: 2020 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem