Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en Platform Toerisme Schouwen-Duiveland een programma ontwikkeld aan de hand van de vraagstukken vanuit de Agenda toerisme 2018-2026. Deze vraagstukken zijn vertaald in onderzoeken en projecten. In dit programma staan inwoners, ondernemers, verblijfstoeristen en dagtoeristen centraal. Ook komen thema’s als het strand, duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt aan bod. Het onderwijs (HZ University of Applied Sciences) is hierbij zoveel mogelijk geïmplementeerd. Ook wordt gekeken naar de toekomst, zoals naar het Perspectief 2030 voor het toerisme in Zeeland. Veel onderzoeksvragen zijn universeel voor verschillende gemeenten, het is daarom belangrijk om de programmering zoveel mogelijk af te stemmen in Zeeland. Gezamenlijk uitvoeren leidt tot efficiënte inzet middelen en mogelijkheid tot vergelijken van uitkomsten. Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2026
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Gemeente Schouwen-Duiveland, Platform Toerisme Schouwen-Duiveland
Onderwijs: HZ University of Applied SciencesReferenties