De Europese kustregio’s betrokken bij dit project hebben allemaal te maken met vergrijzing, van zowel hun inwoners als hun toeristen. Dit legt grote druk op de beschikbare gezondheids- en zorgsystemen. Daarnaast zorgt het grote verschil in populatie binnen en buiten het seizoen voor een uitdaging in het aanbieden en handhaven van activiteiten en faciliteiten. Het project SAIL zoekt op deze vraagstukken naar oplossingen, door onverwachte combinaties te maken tussen bijvoorbeeld toerisme en zorg en door de verschillende doelgroepen, inwoners, toeristen en vaste gasten, op verrassende manieren met elkaar te verbinden. De focus ligt hierbij niet alleen op het organiseren van deze activiteiten, maar ook op het betrekken van de doelgroep bij het bedenken, realiseren en evalueren hiervan én op de mogelijkheid tot het verduurzamen, uitwisselen en kopiëren van de pilot-activiteiten.

Kijk voor meer informatie ook op hz.nl/projecten/sail of neem contact met ons op.


Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Nathalie van de Zande

Nathalie van de Zande

Over dit project

Looptijd: 2017 - 2020
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Interreg 2 Seas Mers Zeeën, Lectoraat Healthy Region (HZ), NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland, Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio, SportZeeland
Onderwijs: HZ University of Applied Sciences – opleiding Verpleegkunde (vierdejaars)

HZ University of Applied Sciences – opleiding Tourism Management (derdejaars) HZ University of Applied Sciences – opleiding International Business (tweedejaars) HZ University of Applied Sciences – opleiding Communicatie (afstudeerder)

Wageningen University and Research - MSc Leisure, Tourism and Environment (afstudeerder)