Om de effecten van beleidskeuzen op verschillende factoren te kunnen beoordelen heeft o.a. CELTH een serious game ontwikkeld genaamd SCitHOS (Smart City Hospitality). In het spel staan de factoren ‘leefbaarheid van inwoners’ en ‘bezoekbaarheid door toeristen’ centraal. Deze twee factoren -samen met andere factoren zoals ecologie en economie -worden in het spel tegen elkaar afgewogen door met belanghebbenden in dialoog te gaan en beleid te implementeren. Het spel heeft de vorm van een fysiek bordspel aangevuld met een digitale simulatieomgeving waarmee de vaak onverwachte effecten van de beleidskeuzes inzichtelijk worden gemaakt. Door middel van het simulatiemodel worden de effecten van interventies op korte ten lange termijn in beeld gebracht.

Op dit moment wordt het spel toegepast in Europese steden. Naar verwachting kan het spel op korte termijn ook in provincies als Zeeland toegepast worden. Deze tool stelt beleidsmedewerkers in staat om strategieën te ontwikkelen voor een duurzame bestemming.

Kijk voor meer informatie op www.scithos.eu of bekijk het filmpje.  Contactpersonen


Hans de Bruin

Hans de Bruin


Harm IJben

Harm IJben

Over dit project

Looptijd: 2016 - 26 september 2019
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: CELTH