De impact van deze economische impuls, uitgaven van toeristen of investeringen van bedrijven, wordt in beeld gebracht door middel van een input-outputmodel. Dit model laat de relaties tussen verschillende sectoren zien en laat dus zien welke sectoren indirect verdienen aan het toerisme. Op dit moment bestaat de indruk dat de impact voor sommige toeleverende sectoren onvoldoende zichtbaar wordt met het gebruikte model. Het model moet dus als het ware ‘geijkt’ worden op basis van de daadwerkelijke kostenstructuur van toeristische bedrijven. Ook deze ijking vindt plaats als onderdeel van het onderzoek in 2019. Uiteindelijk resulteert dit eind 2019 in een vernieuwde, meer complete meting van de economische impact van de Zeeuwse vrijetijdssector.

Bekijk hier de uiteindelijke publicatie!Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Harm IJben

Harm IJben

Over dit project

Looptijd: 2018 - 2019
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Provincie Zeeland, Breda University of Applied Sciences
Onderwijs: HZ University of Applied Sciences – opleiding Bedrijfskunde (afstudeerder, klas tweedejaars) HZ University of Applied Sciences – opleiding Finance & Control (klas tweedejaars)Referenties