In opdracht van Provincie Zeeland doet Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen (draagvlak) en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het draagvlak onder de bevolking voor toerisme (of wel de steun voor toerisme) wordt in belangrijke mate bepaald door economische (persoonlijk economisch voordeel), psychologische (trots), sociale (verbondenheid) en politieke factoren (betrokkenheid) en beïnvloed door zowel persoonlijk waargenomen positieve als ook negatieve effecten van toerisme. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het (politieke) draagvlak hiervoor in de samenleving (met de inwoners als ‘ambassadeurs’) is het namelijk van groot belang om de impact van toerisme (nog) beter in beeld te brengen en te blijven monitoren.

Bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek.


Referenties