Om te komen tot een beeld van het verblijfstoerisme wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens vanuit de toeristen- en forensenbelasting van de gemeenten. Daarnaast worden gegevens gebruikt uit de aanboddatabase verblijfsaccommodaties en  het onderzoek Vaste gasten in Zeeland. In combinatie met kengetallen uit provinciale en landelijke onderzoeken worden vervolgens de totale uitgaven van verblijfstoeristen in beeld gebracht. Op basis van de totaal geraamde uitgaven van verblijfstoeristen wordt door middel van een input-outputanalyse inzicht geboden in de totale economische impact van het toerisme, uitgedrukt in toegevoegde waarde en het aantal banen.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Over dit project

Looptijd: 2014 - heden
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: Gemeente Schouwen-Duiveland, Gemeente Veere, Gemeente Noord-Beveland, Gemeente Reimerswaal, Gemeente Kapelle, Gemeente Borsele, Gemeente Goes, Gemeente Vlissingen, Gemeente Sluis
Publicaties: Toerisme op Schouwen-DuivelandReferenties