Welke effecten heeft toerisme op de voorzieningen, beseffen de bewoners voldoende het belang van de sector voor de regio? De gemeente Sluis en de adviescommissie recreatie en toerisme (vertegenwoordiging van de toeristische sector) vinden het belangrijk dat inwoners beter geïnformeerd worden over het belang van de vrijetijdssector voor de economie en leefbaarheid van de regio, om zo meer draagvlak en trots te creëren voor de sector. Hiervoor is een goed onderbouwde communicatiestrategie nodig.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft werksessies georganiseerd met ondernemers uit de toeristische sector om een verhaallijn te creëren. Deze verhaallijn is getoetst en aangevuld in werksessies met inwoners en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, natuur & landschap, de landbouw, cultuur & evenementen en zorg & gezondheid. Op deze manier is een groot aantal bouwstenen opgehaald voor de communicatiestrategie. De gemeente Sluis gaat in 2019/2020 vervolg geven aan deze communicatiestrategie. Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Margot Tempelman

Margot Tempelman

Over dit project

Looptijd: 2018
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Gemeente Sluis, Adviescommissie Recreatie en Toerisme gemeente Sluis