Nederland kent veel partijen die economische impactstudies uitvoeren in de toeristische en recreatieve sector. Hierbij gaat het om deelnemers aan KNEITER, maar er zijn er nog meer onderzoeks- en adviesbureau die zich hiermee bezighouden. Al deze partijen hebben een eigen aanpak. Dit leidt tot een grote diversiteit en vaak onvergelijkbaarheid tussen uitkomsten (over de tijd en tussen regio’s) van economische impactstudies. Dit maakt het voor beleidsmakers lastig om de uitkomsten te interpreteren en goed gemotiveerde keuzes te maken voor welk onderzoeksbureau en/of welke aanpak zij kiezen. KNEITER, het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie, is een samenwerkingsverband van twee hogescholen (Breda University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences), vier consultancybureaus (Bureau Buiten, Decisio, Dynamic Concepts/Markteffect en ZKA) en het Mulier Instituut. Het doel van KNEITER is om de kwaliteit van economische impactanalyses in toerisme en recreatie in Nederland te vergroten, door het delen van bestaande kennis en door de gebruikte methoden en modellen te verbeteren.

Wij hebben een richtlijn voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie ontwikkeld. Deze leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een economische impactanalyse moet voldoen, qua te gebruiken databronnen, definities/afbakeningen en methodes. De KNEITER-Leidraad draagt bij aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies waardoor betere beslissingen genomen kunnen worden. U kunt de richtlijn hier downloaden: https://www.landelijkedataalliantie.nl/nl/home/over-lda/nieuws-agenda/kneiter-leidraad-voor-betere-vergelijkbaarheid-van-economische-impactanalyses-toerisme-en-recreatie.htm

Het samenstellen van deze leidraad wordt mogelijk gemaakt vanuit het Data en Development Lab Bestemming Nederland van NBTC Holland Marketing, CELTH en het CBS.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Harm IJben

Harm IJben

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2021
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: CELTH, Breda University of Applied Sciences, ZKA Leisure Consultants, Decisio, Bureau Buiten, Dynamic Concepts Consultancy, CBS, NBTC Holland Marketing