Nederland kent veel partijen die economische impactstudies uitvoeren in de toeristische en recreatieve sector. Hierbij gaat het om deelnemers aan KNEITER, maar er zijn er nog meer onderzoeks- en adviesbureau die zich hiermee bezighouden. Al deze partijen hebben een eigen aanpak. Dit leidt tot een grote diversiteit en vaak onvergelijkbaarheid tussen uitkomsten (over de tijd en tussen regio’s) van economische impactstudies. Dit maakt het voor beleidsmakers lastig om de uitkomsten te interpreteren en goed gemotiveerde keuzes te maken voor welk onderzoeksbureau en/of welke aanpak zij kiezen.

Het doel van KNEITER is om de kwaliteit van economische impactanalyses in toerisme en recreatie in Nederland te vergroten, door het delen van bestaande kennis en door de gebruikte methoden en modellen te verbeteren. In het project wordt een leidraad ontwikkeld. Leidraad voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie. 


Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Jorrit Bijl

Jorrit Bijl

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2020
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: CELTH, Breda University of Applied Sciences, ZKA Leisure Consultants, NBTC-NIPO Research, Decisio, Bureau Buiten, Dynamic Concepts Consultancy, CBS