In Zeeland wordt PROFIT uitgevoerd door de HZ (Kenniscentrum Kusttoerisme en lectoraat Data Sciences) en Economische Impuls Zeeland. Het project bestaat uit meerdere onderdelen, die er gezamenlijk op gericht zijn om bedrijven te helpen bij innovatie.

Allereerst is gewerkt aan twee bouwstenen die belangrijk zijn voor innovatie: DNA en kennis van de gast. Het DNA van je bedrijf en van de regio zijn een hulpmiddel om je bedrijf te kunnen onderscheiden van anderen. Rondom dit thema is een aantal best practices als inspiratiebron verzameld: www.mijnzeeuwsdna.nl.

Om de kennis over onze gasten te vergroten zijn gedurende het project de mogelijkheden van big data verkend. Gedurende de hele looptijd van het project is volop geëxperimenteerd met allerlei verschillende soorten data, van Facebook berichten tot Google statistieken en van boekingsdata tot reviews. Sommige experimenten leidden tot bruikbare inzichten, andere experimenten leidden tot niets. Alle ervaringen zijn bijeengebracht in één rapportage

Een volgende stap was service design: hierin werkten Kenniscentrum Kusttoerisme, Impuls Zeeland, ondernemers en gasten samen aan het ontwikkelen van ideeën voor seizoensverlenging. In creatieve sessies gingen gasten en ondernemers direct met elkaar in gesprek en dat leidde tot originele ideeën. Benieuwd naar de bedachte ideeën? Kijk hier!  

Begin 2019 werden twee inspiratietrips georganiseerd, waarbij innovatieve ondernemers in de partnerregio’s werden bezocht. Bijzonder leuke trips, waarbij volop kennis en ervaring werd uitgewisseld. Bekijk een impressie van de inspiratietrips.

In het voorjaar van 2019 kregen 35 Zeeuwse ondernemers een steuntje in de rug bij hun innovatieplannen. Het innovatiestarttraject bestond uit coaching door een ervaren adviesbureau, dat resulteerde in een zeer beknopt innovatieplan. Vervolgens hebben de ondernemers dit plan besproken met een panel van experts. Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls Zeeland hopen dat dit duwtje in de rug tot mooie innovaties zal leiden.

Meer weten? Neem hier een kijkje op de website van PROFITContactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris

Over dit project

Looptijd: 2016 - 2019
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Interreg 2 Seas Mers Zeeën
Onderwijs: HZ University of Applied Sciences - opleiding HBO-ICT (specialisatie Data Sciences)
Publicaties: PROFITeer van ideeën voor empty nestersReferenties