In de vragenlijst wordt ingegaan op het bezoekersprofiel, waardering voor het strand en thema’s als bereikbaarheid en toegankelijkheid, informatievoorziening, duurzaamheid en activiteiten op het strand.

De resultaten uit het onderzoek bieden bouwstenen om beslissingen te kunnen nemen over mogelijke ontwikkelingen op het strand. Gedurende het jaar 2019 en begin 2020 vindt het veldwerk plaats. De resultaten van het strandonderzoek worden in de loop van 2020 verwacht. HZ-studenten worden betrokken bij het onderzoek en voeren in september/oktober 2019 aanvullend onderzoek uit.


Contactpersonen


Ellen Goedegebuure

Ellen Goedegebuure


Margot Tempelman

Margot Tempelman

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Gemeente Schouwen-Duiveland, Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust
Onderwijs: Tourism Management (40 studenten)