In de vragenlijst wordt ingegaan op het bezoekersprofiel, waardering voor het strand en thema’s als bereikbaarheid en toegankelijkheid, informatievoorziening, duurzaamheid en activiteiten op het strand.

De resultaten uit het onderzoek bieden bouwstenen om beslissingen te kunnen nemen over mogelijke ontwikkelingen op het strand. Gedurende het jaar 2019 en begin 2020 vond het veldwerk plaats. De resultaten van het strandonderzoek worden binnenkort gepubliceerd. HZ-studenten zijn betrokken bij het onderzoek en voerden in september/oktober 2019 aanvullend onderzoek uit naar nieuwe concepten op en nabij het strand.


Contactpersonen


Ellen Zuurveld - Goedegebuure

Ellen Zuurveld - Goedegebuure


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek


Sophie Adriaanse

Sophie Adriaanse

Over dit project

Looptijd: 2019 - 2020
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Gemeente Schouwen-Duiveland, Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust
Onderwijs: Tourism Management (40 studenten)