Uitnodiging!

Klik op bovenstaande link voor de uitnodiging voor het symposium Hospitality Pact 2021.

Het project

Een aantal partijen heeft de handen ineen geslagen en een programma opgesteld waarin acties voor zowel korte als lange termijn zijn benoemd: het manifest Hospitality Pact. Activiteiten omvatten de optimalisatie van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers, laagdrempelige pilots in regio’s en er wordt gewerkt aan mobiliteit en huisvesting.

Het Hospitality Pact is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Scalda en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ). Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Zeeland.

Update:

Inmiddels zijn de eerste werksessies, genaamd 'tekentafelsessies' , in het kader van het project hospitality pact afgerond. De voorbereidende werkgroep is met de opgehaalde input aan de slag gegaan met oplossingsrichtingen voor bestaande problematiek in voorbereiding op het symposium Hospitality pact

In het nieuws:

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuws-pact-moet-schreeuwend-tekort-aan-horecapersoneel-oplossen~abdbec10/


Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2018 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Scalda, Provincie Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland
Onderwijs: Doorontwikkeling en uitbreiding opleidingsaanbod op HBO- en MBO-niveauReferenties