Daarom heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen en een programma opgesteld waarin acties voor zowel korte als lange termijn zijn benoemd: het manifest Hospitality Pact. Activiteiten omvatten de optimalisatie van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers, laagdrempelige pilots in regio’s en er wordt gewerkt aan mobiliteit en huisvesting.

De partners van het Hospitality Pact zijn Toeristisch Ondernemend Zeeland (hierin vertegenwoordigd zijn de brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, RECRON afdeling Zeeland, VEKABO afdeling Zeeland, Hiswa), HZ University of Applied Sciences (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme), Scalda en Arbeidsmarktregio Zeeland (provincie en gemeenten).

Update:

Inmiddels zijn de eerste werksessies, genaamd 'tekentafelsessies' , in het kader van het project hospitality pact afgerond. De voorbereidende werkgroep is met de input opgehaald in deze sessies momenteel aan de slag met het Plan van Aanpak en een defintieve versie van het manifest.
Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2018 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Scalda, Provincie Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland
Onderwijs: Doorontwikkeling en uitbreiding opleidingsaanbod op HBO- en MBO-niveau