Daarom heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen en een programma opgesteld waarin acties voor zowel korte als lange termijn zijn benoemd: het manifest Hospitality Pact. Activiteiten omvatten de optimalisatie van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers, laagdrempelige pilots in regio’s en er wordt gewerkt aan mobiliteit en huisvesting.

Het Hospitality Pact is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Scalda en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ). Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Zeeland.

Update:

Inmiddels zijn de eerste werksessies, genaamd 'tekentafelsessies' , in het kader van het project hospitality pact afgerond. De voorbereidende werkgroep is met de input opgehaald in deze sessies momenteel aan de slag met het Plan van Aanpak en een defintieve versie van het manifest.

Save the date!

Graag nodigen wij ondernemers in de Zeeuwse toeristische sector uit voor het symposium over het Hospitality Pact op woensdag 20 oktober 2021 om in gesprek te gaan over oplossingen voor het arbeidsmarkt probleem in de Zeeuwse hospitality sector.

Vrijwel alle betrokkenen bij de arbeidsmarkt voor de horeca- en recreatiebranche in Zeeland hebben moeite met het zoeken, vinden en behouden van voldoende kwalitatieve arbeidskrachten. Dat brengt de bedrijfsvoering van horeca- en toeristische bedrijven in gevaar én is schadelijk voor Zeeland. Het probleem vraagt een grondige koerswijziging van alle betrokken stakeholders. Tijd voor actie!

Tijdens het symposium gaan we samen in gesprek over de problemen op de arbeidsmarkt in de gastvrijheidssector, het doel van het Hospitality Pact en de stappen die we gaan maken. Tenslotte kijken we via interactieve sessies naar mogelijke oplossingen voor het probleem.

Datum & Tijd

Woensdag 20 oktober 2021 van 10.00 – 14.00 uur.

Locatie

HZ-locatie Het Groene Woud

Het Groene Woud 1

4331 NB Middelburg

Zet de datum in uw agenda! Binnenkort volgt het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden.

Graag tot 20 oktober! Mede namens Provincie Zeeland, Scalda, NV Economisch Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Toeristisch Ondernemend Zeeland.

In het nieuws:

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuws-pact-moet-schreeuwend-tekort-aan-horecapersoneel-oplossen~abdbec10/
Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek

Over dit project

Looptijd: 2018 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Scalda, Provincie Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland
Onderwijs: Doorontwikkeling en uitbreiding opleidingsaanbod op HBO- en MBO-niveau