Hospitality Pact

Inleiding

Vrijwel elk bedrijf dat actief is in de Zeeuwse vrijetijdssector heeft moeite met het zoeken, vinden en behouden van voldoende en kwalitatieve arbeidskrachten. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Krapte op de arbeidsmarkt;
 • De groei van de gastvrijheidssector;
 • Grote concurrentie; meer vraag naar medewerkers in allerlei sectoren;
 • Zeeland heeft minder instroom op de arbeidsmarkt door krimp, ontgroening en vergrijzing;
 • De vrijetijdssector kampt met een wankel imago op het gebied van arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur;
 • Het onderwijs weet onvoldoende jongeren te trekken in horeca / toerisme opleidingen;
 • Samenwerking tussen stakeholders is onvoldoende;
 • Verandering in maatschappelijke gedachte over werk;
 • Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat werknemers de sector hebben verlaten en studentenaantallen terug zijn gelopen.

Deze ontwikkelingen hebben een negatieve impact op Zeeland. De bedrijfsvoering en beleving van de gastvrijheidssector komt in gevaar. Het is een gezamenlijke opdracht om de arbeidsmarktproblematiek in de sector te bestrijden zodat er wordt bijgedragen aan een provincie waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Het project

Vanaf 2018 heeft een aantal Zeeuwse partijen de handen ineen geslagen en een programma opgesteld waarin acties voor zowel korte als lange termijn zijn benoemd: het Hospitality Pact. Activiteiten omvatten:

 • Het optimaliseren van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers;
 • Het onderzoeken wat jonge werknemers willen en wat duurzaam werkgeverschap inhoudt voor werknemers en werkgevers;
 • Het delen van kennis;
 • Het stimuleren van duurzaam werkgeverschap;
 • Het opzetten van pilots en het tot stand brengen van (cross-sectorale) samenwerkingen.

2018 - heden

In 2018 heeft er een symposium plaatsgevonden en zijn de grote lijnen van het programma opgezet. Een getekend manifest volgde. Covid-19 zorgde voor vertraging, maar vanaf 2021 is het project weer opgepakt. Er zijn sessies gehouden met ondernemers in de gastvrijheidssector. De belangrijkste vraag was: ‘hoe kunnen we de huidige problemen aanpakken?’.

Met de opgehaalde input hebben de initiatiefnemers van het Hospitality Pact eind 2021 een tweede symposium georganiseerd. Wouter Verkerk - spreker, adviseur en trendwatcher op het gebied van Horeca en Gastvrijheid - heeft toen toegelicht waar het Hospitality Pact om draait. Centraal stond duurzaam werkgeverschap: ‘hoe zorgen we er met elkaar voor dat we werknemers aantrekken en behouden?’.

De projectgroep Hospitality Pact is hiermee aan de slag gegaan. Onderzoek is gedaan en een rapportage over duurzaam werkgeverschap is opgesteld. Er zijn focusgroepen georganiseerd met verschillende groepen studenten (mbo en hbo) en werknemers en er is gesproken over wat deze ‘(young) professionals’ belangrijk vinden in een baan in de gastvrijheidssector. U kunt de rapportage hier downloaden.

Ter inspiratie heeft de werkgroep Hospitality pact voorbeeld genomen aan een initiatief of Schouwen. Ondernemers op Schouwen-Duiveland hebben een ‘menukaart’ ontwikkeld om werknemers aan zich te binden. Een innovatief plan door ondernemers en gemeente op Schouwen breed gedragen wordt. Dit initiatief past goed bij het gedachtengoed rondom duurzaam werkgeverschap. Vanuit het Hospitality pact worden pilots gestart in andere regio's om duurzaamwerkgeverschap hier meer voet aan de grond te laten krijgen.

KCKT en partners

De partners van het Hospitality Pact zijn Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ, hierin vertegenwoordigd zijn de brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, HISWA-RECRON afdeling Zeeland, VEKABO afdeling Zeeland, HZ University of Applied Sciences, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Scalda en Arbeidsmarktregio Zeeland (provincie en gemeenten). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

De rol van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in het Hospitality Pact is die van kennispartner. Hieraan wordt invulling gegeven door onderzoek te doen naar duurzaam werkgeverschap en deze kennis verder over te dragen naar ondernemers binnne verschillende Zeeuwse regio's.

Resultaten

De rapportage duurzaam werkgeverschap kan gedownload worden op deze pagina. Andere projectresultaten behaald binnen het Hospitality Pact zijn het opzetten van Zeeuwse praktijkroutes in de vrijetijdssector. Voor meer informatie over deze praktijkroutes, kijk op https://www.scalda.nl/richtingen/praktijkroutes/zeeuwse-praktijkroute-horeca-toerisme .

In de media:

Provinciale Zeeuwse Courant: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuws-pact-moet-schreeuwend-tekort-aan-horecapersoneel-oplossen~abdbec10/

NRIT Media: https://www.nritmedia.nl/kennisbank/44225/Hospitality_Pact_voor_een_duurzame_arbeidsmarkt_horecasector_/?topicsid=19

Omroep Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/129230/Waarom-bijna-niemand-meer-in-de-horeca-wil-werken-en-het-tijd-is-voor-een-planContactpersonen


Marije Noordhoek

Marije Noordhoek


Simone Romijn

Simone Romijn

Over dit project

Looptijd: 2018 - heden
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Scalda, Provincie Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, HZ University of Applied Sciences, NV Economische Impuls Zeeland
Onderwijs: Doorontwikkeling en uitbreiding opleidingsaanbod op HBO- en MBO-niveauReferenties