Daarom heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen en een programma opgesteld waarin acties voor zowel korte als lange termijn zijn benoemd: het manifest Hospitality Pact. Activiteiten omvatten de optimalisatie van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers, laagdrempelige pilots in regio’s en er wordt gewerkt aan mobiliteit en huisvesting.

De partners van het Hospitality Pact zijn Toeristisch Ondernemend Zeeland (hierin vertegenwoordigd zijn de brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, RECRON afdeling Zeeland, VEKABO afdeling Zeeland, Hiswa), HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme), Scalda en Arbeidsmarktregio Zeeland (provincie en gemeenten).

Bekijk het manifest Hospitality Pact


Contactpersonen


Margot Tempelman

Margot Tempelman

Over dit project

Looptijd: 2018 - 2020
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Scalda, Provincie Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland
Onderwijs: Doorontwikkeling en uitbreiding opleidingsaanbod op HBO- en MBO-niveauReferenties

  • HP, Margot Tempelman, 21 juni 2018.