Centrum KCE Oosterschelderegio

Context Muziek in Zeeland
Moederorganisatie
Naam Centrum KCE Oosterschelderegio
Adres Postbus
Huisnummer 2019
Postcode 4460 MA
Plaats Goes
Telefoon +31-113-229146
Email kce@zeeuwsemuziekschool.nl
Website http://www.centrumkce.nl/
Info Centrum KCE is het centrale aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle scholen in de Oosterschelderegio. Het centrum werkt voor basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.