Peter Kruizinga
Peter Kruizinga
Drs. Peter Kruizinga is senior lecturer en researcher bij het lectoraat Healthy Region. Hij doet promotieonderzoek bij Wageningen University & Research Centre naar de ontwikkeling van Zeeland als gezonde regio en is verbonden aan het Centre for Space, Place & Society (i.o.) aan de WUR. Hij vertegenwoordigt HZ University of Applied Sciences in de European Spas Association en is lid van het Management Committee van de Cost Action ToBeWell, een Europees project op het gebied van ecosystem services and wellbeing (over de relatie tussen natuur en wellbeing). Specialisaties: health tourism, wellness tourism, medical tourism, care tourism, wellbeing, corporate wellbeing, positive health, nature & health, lifestyle, health region development.
Organisatie: HZ University of Applied Sciences
E-mail: mail me (peter.kruizinga@hz.nl)
Telefoon:
Thuispagina:
Onderzoeksgroep (primair):
Onderzoeksgroep (secundair):

Projecten

Geen projecten.