Carlien Nijdam
Carlien Nijdam
Na haar studie milieukunde (Van Hall Instituut, Groningen) is Carlien in Middelburg bij het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee) gaan werken. Ze participeerde daar in een onderzoek naar eutrofiëring van de Noordzee. Na een aantal jaren ging ze bij DGW (Dienst Landelijk Gebied) in Goes werken. Daar hield ze zich binnen ruilverkavelingsprogramma’s bezig met milieukundige onderwerpen. Tijdens het werken bij deze dienst realiseerde ze zich dat ze zich meer met educatie bezig wilde gaan houden, met name in het vakgebied natuur- en milieueducatie.

In 1997 is ze bij de opleiding AET (Aquatische Ecotechnologie) aan de HZ gaan werken en heeft zich daar met veel plezier verder bekwaamd in het werken met studenten en het lesgeven. Vanaf 2004 is ze bij de Pabo van de HZ natuur, wetenschap en technologie gaan geven. In 2014 heeft ze haar Master Leren en Innoveren gehaald, waar ze haar afstudeeronderzoek naar mogelijkheden voor N&T binnen Outdoor Education heb gedaan.

Naast betrokkenheid bij de ontwikkeling en gebruik van groene speel- en leeromgeving ligt de focus binnen de HZ meer en meer bij het coördineren en coachen van interdisciplinair werken en actie-onderzoek. De minor Becoming Fit for the Future is daar een voorbeeld van.
Organisatie: HZ University of Applied Sciences
E-mail: mail me (cnijdam@hz.nl)
Telefoon: +31644108968
Thuispagina: We Got to Move
Onderzoeksgroep (primair): Expertise en Valorisatie Management (EVM)
Onderzoeksgroep (secundair): Excellence and Innovation in Education

Projecten

Bezig met laden…