Het model Brede Welvaart van het CBS hanteert vijf indicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van wonen in de regio. Te weten:

(a)    Tevredenheid met de woning;

(b)    Tevredenheid met de woonomgeving;

(c)    Afstand tot sportterrein;

(d)    Afstand tot bassischool;

(e)    Afstand tot café.

Het merendeel van de inwoners van Zeeland is tevreden met de woning en de woonomgeving. In vergelijking met de (rand)stedelijke provincies (en dan vooral Noord- en Zuid-Holland) zijn Zeeuwen meer tevreden met de kwaliteit van wonen. In vergelijking met andere, meer landelijke provincies scoort Zeeland echter niet beter, maar ook niet slechter, op dit thema. De afstand tot voorzieningen is in Zeeland relatief groot. Dit komt overeen met andere, meer landelijke regio’s in Nederland. Vullen we de cijfers van het CBS aan met bevindingen van PON-Telos dan geeft dat als aanvullend inzicht dat de Zeeuwse gemeenten onderling van elkaar verschillen. Stedelijke gemeenten scoren relatief goed op het aanbod woningen en het oordeel over de woning. De meer landelijke gemeenten in Zeeland scoren daarentegen weer relatief goed op de woonomgeving. 

Lees de volledige publicatie hier.