Inspiratiegids klimaatadaptie voor ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. De gevolgen hiervan zijn voor iedereen merkbaar. Voor Nederlanders, Zeeuwen, Zeeuwse ondernemers. En zo ook voor ondernemers in de sector die enorm belangrijk is voor onze provincie: de vrijetijdssector. 

Inspiratiegids 1.jpg

Klimaatadaptatie

Ondergelopen campingvelden na hevige regenbuien. Of juist aan een tekort aan zoet water, in de warme, droge zomermaanden. Zomaar enkele voorbeelden van problemen waar Zeeuwse ondernemers in de vrijetijdssector steeds vaker mee te maken krijgen. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn aanpassingen nodig. Dit wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd.

HZ Kenniscentrum voor Kusttoerisme

Klimaatadaptie en de verduurzaming van de vrijetijdssector staan bij het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT) hoog op de agenda. KCKT is dé kennispartner voor duurzame innovatie binnen de vrijetijdssector in Zeeland. Aan de hand van onderzoek en kennisdeling ondersteunt KCKT ondernemers, de provincie en maatschappelijke organisaties zoals natuurorganisaties. Met als belangrijk doel: duurzame innovaties stimuleren.

Ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector staan voor een belangrijke opgave: klimaatadaptatie

Inspiratiegids voor klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie. Verduurzaming. Mooie begrippen, maar waar begin je als ondernemer?  Om ondernemers op weg te helpen, heeft KCKT in samenwerking met Impuls Zeeland de Inspiratiegids voor klimaatadaptatie ontwikkeld. 

Inspiratiegids 2.jpg

Abstracte thema’s

Myrthe Naus, projectmedewerker bij KCKT, legt uit waarom de inspiratiegids zo belangrijk is. “Klimaatadaptatie en verduurzaming zijn voor veel ondernemers vrij abstracte thema’s. Wanneer we bijvoorbeeld vanuit KCKT in gesprek gaan met ondernemers over verduurzaming, gaat het al snel over energiebesparing. Terwijl verduurzaming over heel veel meer gaat dan het plaatsen van zonnepanelen.

Wij begrijpen dat ondernemers niet weten wat er allemaal mogelijk is; ze zijn druk bezig met het runnen van hun bedrijf. Daarom is deze inspiratiegids zo belangrijk: we maken voor ondernemers inzichtelijk wat er allemaal mogelijk is en welke mooie kansen er liggen.”


Lees de Inspiratiegids voor klimaatadaptatie online.

Van containerbegrip naar concrete voorbeelden

De inspiratiegids staat vol met concrete, sprekende voorbeelden van ondernemers die al aan de slag zijn gegaan met klimaatadaptie. Vier thema’s staan centraal: waterrecycling, klimaatadaptief bouwen, productontwikkeling en educatie, bewustwording & gedragsverandering.

“De inspiratiegids maakt voor ondernemers inzichtelijk welke mooie kansen er liggen”

Zeeuwse en buitenlandse voorbeelden

Voor de inspiratiegids is KCKT op zoek gegaan naar aansprekende projecten van ondernemers binnen en buiten de Zeeuwse vrijetijdssector. Myrthe: “We hebben uiteindelijk de beste voorbeelden uitgekozen en ondernemers over hun projecten geïnterviewd. We wilden vooral weten hoe zij het project hebben aangepakt en waar ze tegenaan liepen. Want juist daar kunnen andere ondernemers veel van leren.

Ook zijn we met experts in gesprek gegaan, om uit te leggen in hoeverre maatregelen toepasbaar zijn voor ondernemers, wat voor kansen ze bieden en hoe deze bijdragen aan klimaatadaptatie.”

Van grasbetontegels tot waterrecycling

Wat je allemaal kan vinden in de inspiratiegids? Voorbeelden van grote én kleine projecten, uit binnen- én buitenland. Het ontwikkelen van groene gevels bijvoorbeeld, zoals ze bij het Musee du Quai Branly in Parijs en Cityhotel Wood in Middelburg doen. Het hergebruiken van zwembadwater door er toiletten mee door te spoelen, zoals gebeurt op camping Oranjezon in Vrouwenpolder. En het aanplanten van een Tiny Forest op eigen terrein, zoals op de parkeerplaats van een groot bedrijf in Weert.

In de gids staan voorbeelden die je als ondernemer gemakkelijk kunt overnemen, zoals het plaatsen van grasbetontegels. Maar ook voorbeelden van complexere projecten, zoals waterrecycling. “We hebben de balans gezocht tussen grote en kleine, eenvoudige en lastigere projecten. Hierdoor biedt de gids inspiratie voor veel verschillende ondernemers”, legt Myrthe uit.

Van grote projecten als waterrecycling tot kleine maatregelen als grasbetontegels: je vindt het in de inspiratiegids

Stimulans

Myrthe: “Ook al lijken sommige projecten misschien te complex voor kleinere ondernemingen, we stimuleren hierdoor wel elke ondernemer om na te denken over wat wél mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een groene gevel, maar dan in het klein. Bijvoorbeeld tegen de muur van een sanitairgebouw op de camping. Op deze manier helpen we ondernemers bij het zetten van de eerste stap. Zodat we uiteindelijk met z’n allen verder komen.”

“De inspiratiegids stimuleert ondernemers na te denken over alle mogelijkheden die er zijn”

Aan de slag met klimaatadaptatie: vraag een klimaatscan aan

Wil je als ondernemer aan de slag met verduurzaming en klimaatadaptatie? Laat dan een klimaatscan uitvoeren door Impuls Zeeland. Deze scan maakt inzichtelijk hoe jij als ondernemer in kan spelen op klimaatverandering. Meer informatie? Neem contact op met projectmanager Minke Rabaut via [[1]].

Over de samenwerking tussen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls Zeeland

Het zogeheten toeristische ecosysteem van Zeeland draait om kennisdeling en samenwerking tussen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme van Hogeschool Zeeland, Impuls Zeeland en ondernemers. Binnen het toeristische ecosysteem is KCKT de kennispartner. Impuls Zeeland heeft een groot netwerk, brengt ondernemers samen en helpt bedrijven in de toeristische sector verder aan de hand inspiratie, ondersteuning en financiering.