Het trendrapport

Wat in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon met een dun boekje rond het toen nieuwe ContinuVakantieOnderzoek (CVO) is in veertig jaar uitgegroeid tot een volwaardig jaarboek voor de gehele toerisme- en vrijetijdssector met trends, data, ontwikkelingen en inspiratie.

In deze editie van het Trendrapport blikken we terug op een bewogen 2020, met een doorkijk naar 2021. In 2020 hadden we na een mooie zomer nog hoop dat we in 2021 de weg naar het nieuwe normaal weer konden inslaan. Helaas maakten nieuwe besmettingsgolven en varianten ons pijnlijk duidelijk dat we nog lang met corona zullen moeten leven.

Het rapport kwam ook dit jaar tot stand in samenwerking met de sector, kennisinstellingen en de overheid; NRIT, NBTC | Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onze eigen Diana Korteweg Maris heeft namens CELTH hieraan meegewerkt. In het derde deel is een groot aantal artikelen te vinden van collega's van CELTH en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.

Bijdragen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en CELTH collega's

Tekst: https://www.celth.nl/blogs/inspirerende-celth-bijdragen-40ste-editie-van-trendrapport-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd

Familiariteit, veiligheid en vertrouwen bij een cultureel erfgoed locatie

Adriaan van Liempt, Pieter de Rooij en Coen van Bendegom gingen in op de risicoperceptie en de intentie tot herhaalbezoek tijdens lockdowns. De resultaten van deze real-life-studie bij Slot Loevestein suggereren dat het richten op bestaande klanten succesvoller kan zijn, dan het richten op nieuwe klanten ten tijde van een pandemie.

Economische impact studies naar hoger plan

Jeroen Klijs, Diana Korteweg Maris en Harm IJben beschrijven een onlangs geïntroduceerde methodiek om economische impactstudies naar een hoger niveau te tillen. De samen met diverse onderzoeksbureaus ontwikkelde leidraad in het zogenaamde KNEITER-netwerk moet leiden tot meer vergelijkbaarheid van economische impactonderzoeken, die ook duidt welke keuzes gemaakt moeten worden, wat daarvan de gevolgen zijn en hoe daarover gerapporteerd moet worden.

Betrokkenheid van inwoners: voor elk doel een geschikte tool!

Maarten Soeters ontwikkelde voor het optimaliseren van bewonersbetrokkenheid bij de ontwikkeling van toerisme de ‘Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme’. Deze gids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.

Covid en Koningsdag: een ethische confrontatiematrix voor de evenementensector

De COVID-crisis lijkt voor de evenementensector een groot experiment waarin complexe belangen om aandacht strijden: de volksgezondheid moet uiteraard beschermd worden, maar ook de economische belangen van ondernemers in de evenementensector staan onder druk. De ethische dimensie raakt daarbij al snel ondergesneeuwd. Om die discussie gestructureerd te voeren, ontwikkelde Marco van Leeuwen een ethische confrontatiematrix voor de evenementensector.

Op zoek naar de ‘heilige graal’: is toeristische druk te voorspellen?

Voor de pandemie stond het voorspellen van toeristische drukte -vanwege overtoerisme op toeristische hotspots- al op de agenda. De pandemie heeft dat proces een extra boost gegeven. Jasper Heslinga en Harm IJben gingen op zoek naar de ‘heilige graal, en doorzochten de literatuur naar modellen om drukte te voorspellen. De ‘heilige graal’ werd niet gevonden. Wel leverden de onderzoekers een handig overzicht op om een goede en vlotte start te maken met voorspelmodellen en gaven aan welke modellen kansrijker zijn dan andere.

Voorspellen toerismedrukte in Zeeland op basis van GPS-datasets

Mischa Beckers, Harm IJben en Jolene Cijsouw gingen nog een stapje verder en testten of het voorspellen van toerismedrukte in Zeeland mogelijk is op basis van GPS-datasets. Zij gebruiken daarvoor Machine Learing modellen. Uit de experimenten blijkt dat het voorspellen van toerismedrukte met GPS-data inzicht geeft in toerismedrukte en potentie biedt als beleids- en sturingsinstrument voor een toeristische bestemming.

Online data-analyse als meetinstrument van toeristische balans

Quinten Labruyère gaat in op de vraag in hoeverre ‘big data’ van sociale media kunnen worden gebruikt voor het meten van toeristische percepties en toeristische balans, alsmede voor het operationaliseren van verschillende modellen van toerisme, in het bijzonder het Tourism Area Life Cycle model.

De waarde van online sentiment data

Evelien Visser en Diana Korteweg Maris onderzochten de waarde van online sentimentdata. Kunnen bestemmingen berichten op sociale media gebruiken om het sentiment in beeld te brengen, als hulpmiddel om inzicht te krijgen in hun imago? En kan het sentiment door de tijd heen gevolgd worden waardoor bestemmingen sneller kunnen reageren op zowel positieve als negatieve sentimenten?

Kennis ontwikkelen, niet vóór, maar mét ondernemers en gemeente

Sophie Adriaanse, Marije Noordhoek en Ellen Zuurveld-Goedegebuure hebben in de gemeente Schouwen-Duiveland het reguliere strandonderzoek in co-creatie met alle betrokkenen opgezet. Deze onderzoeksaanpak draait om het betrekken van de opdrachtgevers om in een interactief proces tot conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen te komen. Met als resultaat dat het resultaat breed werd gedragen en acties meteen werden omarmd en opgepakt.

Interreg 2 Zeeën-project FACET helpt toeristische ondernemers met de stap naar circulair ondernemen

Anouk Evers en Eugène de Kok gaan in op het Interreg 2 Zeeën-project FACET waar toeristische ondernemers in Nederland, België, Engeland en Frankrijk op weg worden geholpen naar circulair ondernemen. In het project werken ze met het Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC). Het TLBMC is gebaseerd op de drievoudige bottom-line-benadering van ‘People, Planet, Profit’ waarin sociale, ecologische en economische aspecten waarde hebben, resulterend in een positieve impact. Het drielagenmodel legt vast hoe een ondernemer waarde kan behouden en genereren binnen de bedrijfsvoering.

Bestelinformatie

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is vandaag verschenen en kan worden besteld via de store van NRIT: https://www.nritmedia.nl/store/57/

Een samenvatting is te vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=1sDYkn2hn2Y