Tijdens de Toerisme Top werken overheid, bedrijfsleven, en toeristische organisaties aan een gezamenlijke aanpak gericht op 2030, om zo veel mogelijk steden en regio’s te laten profiteren van het groeiende toerisme, nationaal en internationaal.