Eigenschap:Event type

Dit is een eigenschap van type Tekst.

De toegelaten waarden voor deze eigenschap zijn:

  • Event
  • News
  • Blog
  • Experience