(Deels) ziekmelden (S5-1)

Context IKH S5-1
Beschrijving (Deels) ziekmelden (S5-1)
Overkoepelende context
Overkoepelende rolcontext
Context type Situation
“De behandeling zorgt ervoor dat ik mijn werk steeds minder goed kan doen. Ik heb daarom besloten mij (deels) ziek te melden.”

Een werknemer heeft de diagnose kanker gekregen en kan hierdoor niet langer het werk geheel doen zoals hiervoor. Hij of zij meldt zich ziek. Met de ziekmelding gaat ook de Wet Verbetering Poortwachter gelden.

Ziekmelden betekent niet automatisch dat je helemaal niet meer kunt of wilt werken. In overleg met de werkgever wordt gekeken hoe hier mee om te gaan. zowel werknemers als werkgevers kunnen hier verschillend mee om gaan wat soms tot dilemma's kan leiden.Paragraph number = 1De View-Navigation (VN) pagina's.

Er zijn geen VN pagina's gelinkt.

 


De opbouw van deze context.

  • Subcontexten
  • Actor
  • Practices & Experiences
  • Elementen


  • Links tussen elementen