Ga direct naar


Vitaliteit op de werkvloer

Hoe kunnen we gezond gedrag op de werkvloer stimuleren? Aan het begin van de presentatie werd op een interactieve manier een online vragenlijst beantwoord om te kijken hoe de ervaringen van de groep zich met de rest van Nederland verhoudt. Ook werden interessante weetjes gepresenteerd. Zo blijkt uit een eerdere peiling dat werkgevers een heel ander beeld hebben van de vitaliteit binnen hun organisatie dan werknemers. Zo geeft 86% van de werkgevers aan dat de organisatie werknemers uitdaagt tot gezonde leefstijl, waarbij slechts 25% van de werknemers dit erkent.

Een mooi voorbeeld vanuit Sander van Buren en Sybren Slimmen om gezond gedrag op de werk te stimuleren is door nudging toe te passen. Nudging is een motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om bepaalde keuzes te maken. Neem als voorbeeld een piano trap die naast een roltrap staat. Je kunt natuurlijk nog steeds met de roltrap, maar de gewone trap is nu wel héél verleidelijk.

Het laatste onderdeel bestond uit een brainstormsessie waar groepjes met ideeën kwamen om gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Een voorbeeld van deze ideeën is een gestandaardiseerd systeem met certificaten zodat het duidelijk is wanneer een bepaald (gezondheid/vitaliteit) niveau is gehaald door een onderneming. Deze kan behaald worden d.m.v. diversiteit aan gezonde maaltijden en sport opties. Een onderneming zou dit kunnen gebruiken om uit te blinken bij werknemers en klanten.Snelkoppelingen

Bookmark and Share