Ga direct naar


Onderzoek vaste gasten Zeeland 2017

Stacaravans, tweede woningen, seizoenplaatsen op campings en boten op vaste ligplaatsen: dit zijn de accommodaties van vaste gasten. Vaste gasten zijn de meest trouwe gasten van Zeeland: zij hebben er namelijk voor gekozen hun vakantieaccommodatie voor lange tijd in onze regio te plaatsen. In 2015 waren er naar schatting 120.000 vaste gasten in Zeeland, die ruim 215 miljoen euro besteedden. Een enorm belangrijke groep toeristen dus voor Zeeland, maar ook een groep waarover we weinig kennis hebben. Daarom doet Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017 onderzoek naar vaste gasten in Zeeland.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstig vakantiegedrag van vaste gasten in Zeeland. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt als input voor de vaststelling van het forfaitaire tarief voor de toeristenbelasting. Het is belangrijk dat dit gemiddelde gebaseerd is op actuele en betrouwbare cijfers over het werkelijke gebruik van accommodaties door vaste gasten.

Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een online vragenlijst samengesteld voor vaste gasten, zowel in het Nederlands als in het Duits

Fijn dat u ons wilt helpen met het verspreiden van dit onderzoek! 

Hieronder vindt u een groot aantal voorbeeldteksten, zowel in Nederlands als Duits, die u kunt gebruiken voor sociale media, e-mails of nieuwsberichten. Mocht u papieren vragenlijsten van ons willen ontvangen? Neem dan contact met ons op via 0118-489756 of info@kenniscentrumtoerisme.nl. Wij horen dan graag hoeveel Nederlandse en Duitse vragenlijsten u zou willen ontvangen. 

Campings

Tweede woningen

Vaste ligplaatsen

Algemeen

Facebookbericht

Facebookbericht

Facebookbericht

Facebookbericht 

E-mail

E-mail

E-mail

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

NieuwsberichtSnelkoppelingen

Bookmark and Share