Ga direct naar


Toeristische Ontmoetingsdag 2019 - 'Voor toerisme, door toerisme'

Toerisme brengt veel goeds voor Zeeland, zoals economische spin-off en een hoog voorzieningenniveau voor bezoekers en inwoners. Maar toerisme wordt momenteel ook kritisch onder de loep genomen: staat de leefbaarheid onder druk, kan de natuur het nog wel aan? Om ervoor te zorgen dat toerisme in die discussie goed staande blijft, moeten we als sector zelf bepalen waar we voor gaan. Hoe creëren we een optimale balans in Zeeland?

 

Balans is een thema dat momenteel erg actueel is in toerisme, zo zal Margot Tempelman, manager Kenniscentrum Kusttoerisme, tijdens haar openingswoord toelichten. De leefomgeving vormt de basis voor die balans. Vandaar dat tijdens het programma wordt ingegaan op verschillende domeinen van de fysieke en sociale leefomgeving, die in positieve of negatieve zin kunnen worden beïnvloed door toerisme. Bij elk domein laten we de mening van de inwoner zien, laten we een spreker aan het woord en vragen we de zaal om hun ideeën. De volgende sprekers komen aan het woord:  • Vastgoed: Robbert Lievense, fractievoorzitter Leefbaar Schouwen-Duiveland

  • Erfgoed: Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek, Erfgoed Zeeland

  • Natuur: Paul Begijn, boswachter en communicatiespecialist, Natuurmonumenten

  • Mobiliteit: Wouter Giesen, accountmanager Mobility & Parking, BeSite

  • Openbare ruimte: Harm Post, landschapsarchitect, Kuiper compagnons

  • Milieu: Nescio Midavaine, projectmanager innovatie en duurzaamheid, Marsaki

Na de pauze gaan we interactief en visueel aan de slag met alle ideeën die door de zaal zijn aangereikt. We voeren met z’n allen een gesprek over de kansen die we zien voor 2030, rekening houdend met alle domeinen van de leefomgeving. Ro Koster, eigenaar van Ro&Ad architecten, visualiseert het gesprek direct op een fictieve kaart van Zeeland. Zo creëren we gezamenlijk de eerste bouwstenen voor een visie op toerisme in Zeeland in 2030.

Wij nodigen u van harte uit en kijken uit naar een inspirerende dag! Bekijk hier de officiele uitnodiging. Aanmelden kan door dit aanmeldformulier in te vullen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met kenniscentrumtoerisme@hz.nl.Snelkoppelingen

Bookmark and Share