Ga direct naar


Toeristische uitvoeringsalliantie

Zeeland kent op provinciaal niveau drie uitvoerende organisaties die een belangrijke rol vervullen in de toeristische sector: Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences), Economische Impuls Zeeland en VVVZeeland. Deze partijen hebben samen met TOZeeland (de verenigde brancheorganisaties) een nieuwe opzet voor de toeristische structuur ontwikkeld, gebaseerd op de productlevenscyclus.

De drie organisaties werken sinds 2014 met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, waarin de integrale (niet vrijblijvende) samenwerking tot uitdrukking komt. Er ontstaat hierdoor een netwerkorganisatie: de ‘toeristische uitvoeringsalliantie’. Hierin wordt nauw samengewerkt met Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Binnen de alliantie kunnen de drie organisaties hun expertise en netwerk inbrengen om zo een bijdrage te leveren aan gezamenlijke doelen en acties. Hiermee wil de alliantie bijdragen aan de provinciale doelstellingen ten aanzien van toename van de toeristische bestedingen en overnachtingen, en het verhogen van de toegevoegde waarde van de toeristische sector.

De alliantie maakt een duidelijke keuze voor identiteitsgebonden ontwikkeling, waarbij de uitgangspunten van LAND IN ZEE! centraal staan, gecombineerd met het DNA van de gemeenten. Dit leidt tot de keuze van vijf thema’s die bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse identiteit in toeristische productontwikkeling en profilering. 

1. Digitale innovaties
2. Recreatieve mobiliteit
3. Vernieuwing van het kustproduct
4. Nieuwe verdienmodellen
5. Land in Zee concepten

Door het kiezen van deze thema’s wordt enerzijds gekozen om niet meer alles te doen. Anderzijds kunnen hierdoor de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Onderlegger voor alle thema’s wordt gevormd door algemene kennis & monitoring, het aanjagen van innovatie en algemene marktbewerking.


 


Snelkoppelingen

Bookmark and Share