Ga direct naar


Over ons

Kenniscentrum Kusttoerisme werkt op basis van vraagstukken van overheden en ondernemers. Deze vragen variëren van cijfers over ‘de toerist’ of ‘de gast’ tot stimulering van de regionale economie of het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de cross-over met vrijetijdseconomie. Voor de beantwoording van deze vraagstukken maken we gebruik van de expertise die beschikbaar is binnen de verschillende academies van HZ University of Applied Sciences, variërend van economie, zorg en welzijn tot ICT en gebiedsontwikkeling. Door de koppeling van deze expertise en ons eigen onderzoek fungeren wij als makelaar tussen hogeschool en werkveld om zo niet alleen kennis te ontwikkelen, maar deze ook daadwerkelijk toe te passen in het bedrijfsleven. Zo kunnen wij praktijkcasussen aanleveren voor de verschillende academies van HZ en ontstaat een optimale kruisbestuiving bij het opleiden van onze studenten.

De doelstelling van Kenniscentrum Kusttoerisme is: door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht invulling geven aan de kennisvraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties, met als doel duurzame innovatie van de vrijetijdseconomie in kustregio’s te faciliteren, teneinde de economische meerwaarde te stimuleren. Het kenniscentrum ziet hierbij de integratie van onderzoek, onderwijs en de praktijk als voorwaarde.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum richt zich op de vrijetijdseconomie in de context van kustregio’s en spitst zich toe op drie hoofdthema’s:

Consumentengedrag: Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten, vooral in kustregio’s. Er wordt enerzijds onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk meten van het gedrag, door zowel kwantitatief onderzoek als analyse van big data. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende motieven en beïnvloeding van het gedrag. De onderzoeken naar gedrag, motieven en mogelijkheden voor beïnvloeding hebben als doel het creëren van ‘voorspellend vermogen’, waarmee ondernemers en overheden kunnen anticiperen op het verwachte consumentengedrag. Voorbeelden binnen dit thema zijn de projecten:

  • Customer journey van wandelaars
  • Activiteitenpatroon van toeristen in Zeeland in relatie tot verblijfplaats en weersomstandigheden (big data in relatie tot data ZeelandPas)
  • Motieven van bezoekers aan de binnenstad van Goes

Economische waarde en verdienmodellen: Onderzoeken en projecten in dit thema hebben enerzijds betrekking op de economische waarde van het vrijetijdsdomein voor de maatschappij. Anderzijds worden onderzoeken en projecten uitgevoerd rondom de toepassingsmogelijkheden van nieuwe verdienmodellen in de vrijetijdseconomie. Voorbeelden binnen dit thema zijn de projecten:

  • Huidige economische waarde van de vrijetijdssector voor Zeeland
  • Verwachte economische effecten van het investeringsproject Brouwerseiland
  • Strandovergangen 2.0 (ontwikkelen van beleving voor de consument enerzijds en verdienmodellen voor ondernemers en overheden anderzijds)
  • Verdienmodellen ontwikkelen aan de hand van ‘Service Design’

Identiteitsgebonden innovatie van kustbestemmingen: Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op de wijze waarop de verschillende actoren op basis van de identiteit van de bestemming, kunnen komen tot nieuwe producten en diensten die passend zijn bij het lokale DNA en een bijdrage leveren aan het Zeeuwse DNA (LAND IN ZEE!). Voorbeelden binnen dit thema zijn de projecten:

  • Werkatelier verblijfsrecreatie en integrale kustkwaliteit
  • Unieke beleving: het Zeeuws DNA door de ogen van de consument
  • Proximity: het aanjagen van innovatie bij ondernemers op basis van het Zeeuwse DNA

Meer informatie?

Meer informatie over onze projecten en publicaties vindt u elders op deze website. Ook kunt u ons volgen via Twitter en/of Facebook voor nieuwtjes en berichten rondom (kust)toerisme in Zeeland! U kunt zich ook aanmelden voor onze Kennisupdate, hiermee informeren wij u elke maand via e-mail over actueel nieuws, bijeenkomsten en nieuwe publicaties. 


Voor u op maat

Het Kenniscentrum Kusttoerisme levert onderzoek en advies op maat.

Naar maatwerk

Projecten

Het Kenniscentrum Kusttoerisme is in een aantal projecten actief betrokken.

Naar projecten.

Wie zijn wij

Margot Tempelman
margot@
kenniscentrumtoerisme.nl

0118-489 757

Diana Korteweg Maris
diana@
kenniscentrumtoerisme.nl

0118-489 822

Harm Ijben
h.ijben@hz.nl
0118-4
89 885

 

Ellen Goedegebuure
Kenniscentrum kusttoerisme
0118-489 756

Jorrit Bijl
jorrit@
kenniscentrumtoerisme.nl
0118-489 640
Snelkoppelingen

Bookmark and Share