Ga direct naar


Hospitality Pact

Vrijwel elke partij die actief is op of betrokken is bij de arbeidsmarkt voor de horeca- en recreatiebranche in Zeeland ervaart een groot tekort aan arbeidskrachten. Dit tekort heeft betrekking op allerlei medewerkers in kwalitatieve én kwantitatieve zin. Toeristisch Ondernemend Zeeland heeft daarom het initiatief genomen met een aantal partijen om te komen tot een gezamenlijk programma voor de korte én de lange termijn. Het onlangs getekende Hospitality Pact is het voorbeeld hiervan en kan mogelijkerwijs een rol spelen in de oplossing. Tijdens deze sessie werd met de deelnemers ook samen keken naar mogelijke oplossingen.

Ook dit jaar kwamen er weer meer toeristen naar Zeeland. Maar waar het aantal toeristen groeit doet het aantal werknemers dat niet. De vacatures in de horeca worden niet meer gevuld. Sommige bedrijven gingen zelfs noodgedwongen deze zomer een extra dag dicht. We hebben dus meer handjes nodig. Maar het denken in ‘handjes’ is volgens Margot Tempelman een deel van het probleem. De functie ober, kok of recreatiemedewerker wordt niet meer gezien als vak!

De groeiende vraag naar goede horeca- en recreatie medewerkers, het wankele imago van de branche als werkgever en daarbij het onderwijs dat onvoldoende jongeren trekt voor de horeca- en recreatie opleidingen. Het Hospitality Pact bestaande uit, Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeuwse gemeenten, Kenniscentrum Kusttoerisme, Scalda, HZ University of Applied Sciences en Provincie Zeeland zoekt gezamenlijk naar oplossingen voor al deze problemen. 

Oplossingen zouden voor een deel vanuit het onderwijs moeten komen. Volgens Margot Tempelman begint dat al bij het basisonderwijs. Ook zij moeten zien hoe leuk de gastvrijheidssector is. Samenwerken kan door bijvoorbeeld kleine bedrijven te clusteren zodat ook zij de mogelijkheid hebben stageplekken aan te bieden. Een inclusieve arbeidsmarkt die openstaat voorherintreders, maar ook minder begaafde mensen.

Tijdens de sessie werd er kort gediscussieerd over de inzet van arbeidsmigranten voor openstaande vacatures en de daarbij horende consequentie dat we misschien Engels moeten praten met de bediening in Zeeland. Ook de concurrentieslag, die de branche dreigt te verliezen met de lokale supermarketen door het seizoensgebonden werk, werd besproken. Tot slot werd het stukje robotisering aangehaald, zou dat mogelijk een oplossing zijn?Snelkoppelingen

Bookmark and Share