Ga direct naar


Circulair bouwen in de verblijfsrecreatie

Wim Twigt, projectleider van Circulair Beleven, nam de deelnemers mee naar een Zeeuwse circulaire verblijfsrecreatie. Allereerst vertelde hij dat onze huidige lineaire economie waar uiteindelijk alles afval wordt niet langer houdbaar is. De groeiende afvalberg en het tekort aan grondstoffen maakt de noodzaak voor een circulaire economie groot. Volgens Wim Twigt streeft men in een circulaire economie naar het verminderen van afval door soms recyclen, maar ook door reductie van het gebruik van grondstoffen. Daarnaast worden producten en gebouwen zo ontworpen dat ze langdurig meegaan of eenvoudig uit elkaar te halen zijn voor onderhoud of hergebruik. Zo wordt de nieuwe jeugdkliniek van Emergis gebouwd met de materialen van een oud Rijkswaterstaat gebouw.

Voor het project “Land in Zee, een Circulaire Beleving” zijn Recron, Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme met steun van de Provincie Zeeland gestart in 2017 met de transitie naar circulair bouwen in de Zeeuwse verblijfsrecreatie. In het project ligt de focus op bouwen, maar wordt ook gekeken naar het ontwerp, de inrichting van het terrein, de infrastructuur en de inrichting van de accommodaties en gebouwen. Twintig ondernemers worden de komende twee jaar vanuit het project ondersteund om circulair te bouwen. Tot dusverre zijn er tal van gesprekken gevoerd. Opvallend is het enorme enthousiasme van ondernemers om hiermee aan de slag te gaan. Ook zijn ondernemers en andere betrokkenen erg welwillend om hun kennis te delen.

  • Interesse in het project neem dan contact op met Wim Twigt (Info@twigt-om.nl). De volgende bijeenkomst rondom circulair bouwen in de verblijfsrecreatie vindt plaats op 20 februari! Wilt u de presentatie (nog) eens bekijken? Klik dan hier.Snelkoppelingen

Bookmark and Share