Ga direct naar


Bronnen cijfers & feiten

Er zijn veel gegevens over toerisme en recreatie beschikbaar, allerlei organisaties houden zich bezig met onderzoek over dit thema. Maar deze gegevens zijn niet altijd eenvoudig te vinden. Het Kenniscentrum Kusttoerisme verzamelt een breed scala aan gegevens uit allerlei bronnen. Hierover zijn in Nederland landelijke afspraken gemaakt, alle provincies maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde gegevensbronnen, zodat cijfers vergelijkbaar zijn. Deze afspraken zijn met ingang van 2009 vastgelegd in een notitie: de landelijke R&T standaard. Deze standaard is opgesteld door de KennisAs in opdracht van het InterProvinciaal Overleg. Op deze pagina vindt u meer informatie over de achtergrond van de gegevens.

 

ContinuVakantieOnderzoek 

Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) is een grootschalig onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlanders dat vier keer per jaar onder een panel van 6500 Nederlanders wordt gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door NBTC-NIPO Research en geeft door zijn lange historie (vanaf 1980) een breed en diepgaand inzicht in de ontwikkelingen en trends op de Nederlandse vakantiemarkt. Het CVO registreert doorlopend zowel lange als korte vakanties in binnen- en buitenland. Het onderzoek brengt een groot aantal aspecten van ondernomen vakanties in kaart waaronder bestemming, duur van de vakantie, boekingsinstantie, wijze van boeken, type vakantie, ondernomen activiteiten, bestedingen, vervoermiddel en logiesvorm.

 


ContinuVrijeTijdsOnderzoek

Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) wordt sinds 2004 eens per twee jaar uitgevoerd door NBTC-NIPO Research. Het is een grootschalig onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking en brengt de meest uiteenlopende activiteiten op een continue basis en gespreid over het gehele jaar in kaart. Vrijetijdsactiviteiten worden gedefinieerd als "alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij men minimaal een uur van huis is (inclusief reistijd)". Bezoek aan familie / vrienden / kennissen en activiteiten ondernomen tijdens vakanties blijven buiten beschouwing.

Welke vrijetijdsactiviteiten zijn nu toeristisch relevant en welke niet? Voor deze selectie is gebruik gemaakt van de landelijke R&T standaard. Deze standaard heeft als doel eenduidige afspraken te maken over het meten en bepalen van de bestedingen en de werkgelegenheid oftewel de economische betekenis van de vrijetijdssector. De meerwaarde van de standaard ligt vooral in de mogelijkheid om de resultaten van een provincie of regio’s met andere provincies en met landelijke resultaten te vergelijken.

Bij de cijfers wordt gekeken naar activiteiten van minstens 2 uur in plaats van 1 uur. daarnaast zijn de clusters zelf sporten en hobby- en verenigingsactiviteiten niet opgenomen in de standaard. Ten slotte tellende clusters buitenrecreatie, waterrecreatie en –sport, sportwedstrijden bezoeken en recreatief winkelen minder onderliggende activiteiten. De reden voor deze afbakening is dat deze activiteiten veelal door eigen inwoners in hun directe woonomgeving worden ondernomen dat deze dus nauwelijks te beïnvloeden zijn door toeristisch of vrijetijdsbeleid.


Meer informatie vindt u op de website van NBTC-NIPO Research.

 


Statistiek Logiesaccommodaties

De Statistiek Logiesaccommodaties wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en beoogt een cijfermatig inzicht te geven in het aanbod en gebruik van logiesverstrekkende accommodaties in Nederland. CBS verzamelt de gegevens via de accommodaties, in tegenstelling tot CVO en CVTO. De onderzoekspopulatie wordt gevormd door alle logiesverstrekkende accommodaties in Nederland met ten minste 5 slaapplaatsen in een hotel of pension of ten minste 20 slaapplaatsen bij een kampeerterrein, huisjescomplex, jeugd- of groepsaccommodatie. Jachthavens en eigen accommodaties, zoals vaste standplaatsen of tweede woningen, maken géén deel uit van de populatie. Uit de populatie wordt een steekproef getrokken, de accommodaties in de steekproef worden maandelijks benaderd. Op deze manier wordt het aantal gasten geregistreerd (naar nationaliteit en aantal overnachtingen). Zowel Nederlandse als buitenlandse gasten worden geregistreerd. Het CBS vertaalt dit naar gegevens voor de totale populatie.
Meer informatie vindt u op de website van het CBS.

 

 

LISA Vestigingenregister

Doordat de toeristisch-recreatieve sector vertakt is door allerlei bedrijfstakken en sectoren, is de werkgelegenheidsomvang van deze sector moeilijk vast te stellen. Door een selectie te maken van branches kan de toeristisch-recreatieve sector worden afgebakend. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt. De gegevens kunnen vervolgens worden gevonden in het LISA Vestigingenregister, een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Per vestiging zijn adresgegevens bekend, de branchecode en gegevens over het aantal medewerkers. LISA kan daardoor gegevens leveren per branche op elk willekeurig geografisch niveau. Gegevens over de toeristische werkgelegenheid kan voor elke gemeente, regio en provincie worden gevonden op de website van LISA.  

  

Snelkoppelingen

Bookmark and Share