Ga direct naar


De eerste stap richting een (nog meer) bewuste toeristische bestemming

Ben Biondina hoofdfoto inwonersonderzoekvrijdag 13 december 2019 09:52

Zeeland is sinds jaar en dag een toeristische provincie bij uitstek, geliefd bij velen in binnen- en buitenland, voor bijvoorbeeld een vakantie aan de kust, de beleving van de Zeeuwse natuur, een festival of de culinaire mogelijkheden. In 2018 brachten toeristen 18,6 miljoen overnachtingen door in Zeeland en werden ruim 43 miljoen vrijetijdsactiviteiten ondernomen door inwoners en Nederlandse dagbezoekers. Al deze mensen geven veel geld uit in Zeeland, de totale toeristische bestedingen bedroegen € 1,86 miljard. Het aantal banen in de toeristische sector was 16.400 in 2017 (9,4% van de totale Zeeuwse werkgelegenheid). De toeristische sector heeft daarmee een aanzienlijk economisch belang in de provincie.

Ondanks dit grote economische belang is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Sommigen zijn van mening dat de Zeeuwse kust, zeker in de zomermaanden, te druk is en dat er teveel overlast is voor bewoners.  In de laatste jaren hebben plannen voor nieuwe vakantieparken geleid tot stevige protesten en is in de media steeds meer aandacht voor de negatieve impact van toerisme voor inwoners en hun leefomgeving.

Provincie en gemeenten vinden het van groot belang om de mening van inwoners mee te wegen in de ontwikkeling van toeristisch beleid voor Zeeland, overeenkomstig de aanbevelingen van NBTC Holland Marketing en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Er was daarom behoefte aan een onafhankelijk, representatief onderzoek om zo op objectieve wijze vast te stellen in welke mate de inwoners toerisme steunen en hoe zij de positieve én negatieve effecten van het toerisme ervaren. In opdracht van Provincie Zeeland en in samenwerking met tien Zeeuwse gemeenten heeft Kenniscentrum Kusttoerisme – ondersteund door ZB | Planbureau – daarom onderzoek gedaan naar de mening van de Zeeuwen over toerisme in hun provincie.

Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap: voor het eerst is de mening aan de Zeeuwen zelf gevraagd. Het oppakken van de aandachts- en verbeterpunten is een regionale opgave en vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige visie op de vrijetijdseconomie van de Provincie Zeeland. De Provincie zal daarin samen met alle betrokkenen werken aan een positieve beleving van het toerisme, in een juiste balans tussen inwoner, bezoeker, ondernemer en omgeving.

Klik hier om het rapport te lezen.

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share