Ga direct naar


Toeristisch vervoer 2.0

Toeristisch Vervoer 2.0vrijdag 10 april 2015

Door Diana Korteweg Maris

Een belangrijk onderdeel van het bezoek aan Zeeland, of dit nu een dagje uit is of een hele vakantie, is het verkennen van de regio. Toeristen en inwoners kiezen allerlei verschillende vervoersvormen om de (eigen) regio te ontdekken.

Kijkend naar toeristen uit binnen- en buitenland zien we dat tochtjes te voet, per fiets of met de auto tot de belangrijkste activiteiten tijdens een vakantie in Zeeland behoren. Naast de auto, fiets en benenwagen vormen ook andere vervoermiddelen een vakantiebezigheid, denk bijvoorbeeld aan rondvaartboten of tochtjes met de bus of (stoom)trein. Vooral fietsen en wandelen zijn heel belangrijk tijdens vakanties: 16% zegt dat fietsen de belangrijkste vakantie-activiteit was, voor 11% is dat wandelen. Kijkend naar buitenlandse gasten typeert 10% hun vakantie in Zeeland als ‘toeren door de regio’. Zulke cijfers laten zien hoe belangrijk het verkennen van de regio en dus ook vervoer tijdens de vakantie is.

Maar dat geldt niet alleen voor toeristen, ook inwoners trekken eropuit in hun eigen provincie. 70% van alle uitstapjes in Zeeland (dus zonder overnachting) wordt ondernomen door de Zeeuwen zelf. Favoriete activiteiten? Fietsen en wandelen staan op nummer 1 en 2, op nummer 6 van de top-10 staat vervolgens nog toeren met de auto of motor.

Volop redenen dus om aandacht te besteden aan vervoer binnen het toeristische beleid. Toch is beleving voor, tijdens en na het vervoer vaak onderbelicht en wordt de koppeling met verblijf en vermaak niet altijd gemaakt.

Uitzonderingen zijn de wandel- en fietsroutenetwerken. Zo opende VVV Zeeland op Tweede Paasdag het volledig vernieuwde fietsknooppuntennetwerk, met als Zeeuwse specialiteit de ‘in de wind / uit de wind’-fietsroutes.

Daarnaast kent Zeeland diverse initiatieven voor andere vormen van belevingsgericht vervoer. Denk aan de zonnetrein en de watertaxi in Vlissingen of de splinternieuwe tuk tuks in de gemeente Veere.

Maar het is belangrijk om al deze initiatieven goed met elkaar te verbinden en de verschillende vervoersvormen, variërend van routenetwerken, openbaar vervoer tot bovengenoemde concepten, niet als losstaande elementen te zien. Om te komen tot een optimale beleving van de regio combineert de gast vaak verschillende vormen van vervoer. Kernwoorden daarbij zijn beleving, veiligheid, betaalbaarheid en comfort.

Al met al is de uitdaging om te komen tot een integrale benadering van toeristisch vervoer, zodat alle initiatieven elkaar kunnen versterken en in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Daarom heeft Provincie Zeeland de Toeristische Uitvoeringsalliantie (Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland) gevraagd om een businessplan waarin kansen en ontwikkelrichtingen voor toeristisch vervoer in Zeeland worden geschetst.

In het businessplan wordt de ambitie geschetst om te komen tot een uniek integraal, duurzaam en innovatief mobiliteitsnetwerk in Zeeland in 2025. Daarvoor worden nieuwe vervoersconcepten ontwikkeld die inspelen op de trends en ontwikkelingen op het gebied van vervoer en wensen van de (toekomstige) gast. Vervoersmiddelen en een aangepaste infrastructuur die niet alleen de gast van A naar B brengen, maar ook verleiden tot het beleven van Zeeland omdat ze aansluiten bij verblijf en vermaak. Met als bijkomend effect dat men minder gebruik gaat maken van de eigen auto.

Dit businessplan is aangeboden als input voor de onderhandelingen over het nieuwe College van Gedeputeerde Staten in Zeeland. Samen met Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten wil de Toeristische Uitvoeringsalliantie aan de slag met de voorgestelde projecten, om zo de ambitie voor 2025 waar te maken!

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share