Ga direct naar


Met kennis naar een topsector!

Logo CELTH 180 910woensdag 12 juni 2013

Door Diana Korteweg Maris

Een dagje naar een pretpark, een avondje theater, kamperen in eigen land, een nachtje in een luxe hotel. Leuke uitjes, maar leisure, toerisme en hospitality is niet alleen maar leuk, het is ook belangrijk voor de Nederlandse economie. Enerzijds omdat de sector hieraan een wezenlijke bijdrage levert; de Satellietrekening Toerisme van CBS laat zien dat in 2011 de economische betekenis van leisure, toerisme & hospitality € 37,3 miljard was en 2,9% van het bruto nationaal product. Daarvan was € 7,7 miljard afkomstig van inkomend toerisme en € 20,7 miljard van binnenlands toerisme. Het totaal is goed voor 412.000 toeristisch-recreatieve banen (4,5% van alle banen). Daarmee is de sector een van de grotere werkgevers van ons land. Groter dan bijvoorbeeld de land- en tuinbouwsector of het bank- en verzekeringswezen. Bovendien kent toerisme veel dienstverlenende banen en biedt het veel kansen voor specifieke groepen in de samenleving zoals jongeren, allochtonen en lager opgeleiden.

Anderzijds omdat leisure, toerisme & hospitality randvoorwaarden schept voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen en daarmee de ‘quality of life’ in Nederland vergroot. Via de instandhouding van voorzieningen draagt het domein bij aan een vitaal platteland. En omdat het domein via allerlei evenementen etc. fungeert als belangrijke ontmoetingsplek voor mensen uit binnen- en buitenland zorgt de sector niet alleen voor waardevolle belevingen en herinneringen maar vergroot zij tevens de sociale betrokkenheid. Bovendien is leisure, toerisme & hospitality het visitekaartje voor onze buitenlandse gasten en is de sector mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat.

Gelukkig wordt dit meer en meer erkend door beleidsmakers en politici. Tijdens het debat over gastvrijheidseconomie dat in maart van dit jaar met de Tweede Kamer plaatsvond, haastten de Kamerleden zich om hun waardering uit te spreken voor het grote belang van de sector voor de Nederlandse economie en samenleving. Minister Kamp zegde toe de relatie tussen ondernemingen, kennisinstellingen en mede-overheden in gastvrijheidseconomie te willen bevorderen, vergelijkbaar met de aanpak voor de topsectoren. Een echte topsector wordt de gastvrijheidseconomie echter niet.

Desondanks wordt het domein van leisure, toerisme & hospitality in één opzicht gelijkgesteld aan de topsectoren. De Ministeries van Onderwijs en Economische Zaken investeren momenteel in Centres of Expertise: verregaande samenwerkingen tussen hogescholen en het bedrijfsleven met als doel de kennis van de hbo’s beter toegankelijk te maken in het werkveld. Deze Centres of Expertise zijn vooral bedoeld voor de topsectoren, maar de drie hogescholen NHTV, HZ en Stenden hebben de stoute schoenen aangetrokken om ook een Centre of Expertise voor leisure, toerisme & hospitality aan te vragen. Dit initiatief is beloond door een toekenning van middelen van het Ministerie van Onderwijs.

Daar zijn de drie hogescholen natuurlijk erg trots op, want daarmee is dit het enige Centre of Expertise buiten de officiële topsectoren en het enige Centre of Expertise in het domein van leisure, toerisme & hospitality. Bovendien is het een erkenning van de bestaande kennisactiviteiten, zoals Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ en NHTV) en het European Tourism Futures Institute (Stenden).

Sinds het begin van dit jaar hebben de drie hogescholen gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor dit Centre of Expertise en nu is CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) klaar voor de start. De drie hogescholen gaan de bestaande samenwerkingen met werkveldpartijen flink uitbreiden; denk aan nog meer samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties, zowel in het werkveld van leisure, toerisme en hospitality als daarbuiten.

CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is om de duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen. Wat voor kennis is er dan nodig? Gebaseerd op diverse sectorvisies, toekomstagenda’s en gesprekken met allerlei betrokkenen hebben we vastgesteld dat er behoefte is aan kennis over de volgende onderwerpen:
- Maatschappelijk en economisch belang van leisure, toerisme en hospitality
- Innovatief ondernemerschap in leisure, toerisme en hospitality
- Duurzame ontwikkeling van leisure, toerisme en hospitality
- Ontwikkeling van (kust)bestemmingen

En die behoefte aan kennis kan op meerdere manieren worden ingevuld: door wetenschappelijk onderzoek te doen naar een bepaald vraagstuk of door kennis toe te passen in praktijkgericht onderzoek met en voor het werkveld. Maar ook door deze kennis nog beter door te geven via het onderwijs, in onze opleidingen voor studenten maar ook in speciaal maatwerkonderwijs voor professionals in het werkveld. En al die kennis willen we natuurlijk ook optimaal delen, via allerlei publicaties en bijeenkomsten voor het werkveld.

Hoewel er steeds meer partijen bezig zijn met “kennis” in het domein van leisure, toerisme & hospitality, zien we ook dat veel partijen het nog erg lastig vinden om al die kennis te benutten. Daarom de uitdaging aan u, ondernemers en beleidsmakers: vertel ons op welke manier wij nog veel meer voor u kunnen betekenen. Want kennis hebben is leuk, maar kennis toepassen is pas echt interessant!

Reageren? Klik hier!

Kijk op www.celth.nl !

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share