Ga direct naar


Inspiratie: Christine Boland

christineboland1maandag 14 maart 2011 17:15

Op maandag 14 maart vond de eerste sessie van de inspiratiereeks plaats. De inspiratiereeks is een initiatief van het Kenniscentrum Kusttoerisme en Toerisme Vlaanderen en is een reeks van 5 dinerbijeenkomsten waarin u inspiratie kunt opdoen over de ontwikkelingen die de wereld voor toeristische bestemmingen en ondernemers beïnvloeden. Tijdens de eerste sessie was

Trendanaliste Christine Boland

onze inspiratiebron. Christine Boland houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het vroegtijdig signaleren van culturele, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Middels een duidelijke analyse toont zij wat voor effect deze gebeurtenissen hebben op het consumentengedrag. “Zij transformeert in een uur tijd van nagenoeg iedere toehoorder een geïnspireerde verstaander.” Bekijk de website van Christine Boland. 

 

Tijdens de bijeenkomst vertelde Christine dat alle puzzelstukjes voor de toekomst zich in het hier en nu bevinden. De basis van alles wat gaat komen bevindt zich op dit moment om ons heen. Daarom startte zij met een schets van het nu: wat is er gaande in de wereld en hoe beïnvloedt dat het denken van ons allemaal? 

Aan de ene kant zien we de dreiging van een aantal negatieve omgevingsfactoren zoals het uitputten van de aarde, natuurrampen, stagnerende politiek, groeiende onvrede bij een groeiende groep van de bevolking, wantrouwen, angst en verdeeldheid. Aan de andere kant gloort de hoop in de vorm van een ongekende creatieve energie die voortkomt uit de ‘24/- realtime-flat-‘Wiki-world’. Wetenschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang inspireren tot hoopgevende initiatieven en innovaties. Er is veel, er kan veel en alles gaat snel. In dat umfeld moeten we ons staande houden en dat valt niet mee.

Als het onoverzichtelijk wordt gaan we op zoek naar houvast, naar richting. De grote uitdaging ligt in het vinden van de juiste balans, voor ieder individu. En juist omdát er zoveel variabelen zijn is het belangrijk de gemene deler te vinden. Wat vinden we nou écht belangrijk? Wat zijn ‘bottom-line’ de drijfveren van de consument in dit tijdsframe? Er zijn momenteel drie belangrijke drijfveren te onderscheiden. Deze drie drijfveren uitten zich op verschillende manieren in gedrag, wensen, concepten, producten en diensten en vormen gezamenlijk het uitgangspunt van alle relevante consumententrends.

Aandacht, Binding en Contact

Verbinden op allerlei manieren, daar gaat het over. Social media, communities, coöperaties, cocreaties, collectief, alle ‘co-‘woorden. We willen ons ergens een onderdeel van voelen, aangesloten zijn, betekenis ervaren, participeren. Ons voedsel van dichtbij halen, in contact staan met de natuur, producten met de hand maken en van ‘een ziel’ voorzien.

Inzicht, Overzicht, Houvast

We moeten ons staande houden en daarvoor zijn ijkpunten nodig. We zijn druk bezig met het her-ijken van ons bestaan. Verlangzamen, ‘mono-tasken’, versimpelen, terug (of vooruit?) naar de basis en de essentie, we herwaarderen kwaliteit, het productieproces en de charme van industriële vormen, gaan rust creëren en soms de anonimiteit opzoeken. Downshiften en upgraden in één… We zoeken alternatieve grondstoffen en energiebronnen om het milieu te ontzien en ons voortbestaan te waarborgen.

Verwondering, Verrassing, Verbeelding

Af en toe verrast worden, de verbeelding laten spreken: dat is de zuurstof die we nodig hebben om in conditie te blijven. Verwondering ervaren als een kind. Spelen, beleven, fantaseren. Dat uit zich in een tendens naar surrealisme, magisch realisme maar ook naar de verwondering, die kan ontstaan door anders te denken. Out of the box, de dingen omdraaien, de ‘sky-is-the-limit-denken’. Alle zintuigen aanspreken, multisensory. We zien ook dat ontwerpers zich laten leiden door vormen uit de natuur en niet meer het materiaal laten overheersen.

Christine heeft deze drie drijfveren uitgebreid toegelicht en getoond hoe deze nu al tot uiting komen in de wereld en wat zij betekenen voor de toekomst. Bekijk de highlights van haar presentatie.

 

 

Het verhaal van Christine was een waardig begin van de inspiratiereeks, zij inspireerde alle deelnemers tot een levendige discussie tijdens het diner. Er werd uitvoerig gesproken over welke ontwikkelingen men herkende en hoe deze van toepassing zijn op ondernemen in het toeristisch-recreatieve werkveld. Onderstaande mindmap geeft een indruk van de discussie.

 

Bekijk de deelnemerslijst

 

Volgende sessies

De eerste sessie was al met al een mooie aftrap voor de overige inspiratiesessies, waarin we meer gaan inzoomen op specifieke ontwikkelingen. Meld je aan voor de e-mailalert om op de hoogte te worden gehouden van de volgende sessies, afwisselend in Zuidwest-Nederland en Vlaanderen: 

  • Maandag 9 mei - Toeristisch onthaal (BE)
  • Maandag 4 juli - Creëren van meerwaarde (NL)
  • Maandag 12 september - Toerisme als economische motor in de regio (BE)
  • Maandag 7 november - Crowdsourcing, Co-creatie & User Design (NL)

 

 

De Kleine Toren

Locatie van de eerste sessie was restaurant De Kleine Toren in Baarland. Zij hebben ons met een geweldig menu verwend. Een aanrader voor een heerlijke maaltijd op een bijzondere locatie. Bekijk de website van De Kleine Toren.

 

De inspiratiereeks is een initiatief van Kenniscentrum Kusttoerisme en Toerisme Vlaanderen.

 

De inspiratiereeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het programma Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland.

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share