Ga direct naar


De toekomstige watersporter - Een kijkje in de glazen bol

Glazen bolwoensdag 16 maart 2011 13:00

Op 16 maart 2011 vond de bijeenkomst 'De toekomstige watersporter - Een kijkje in de glazen bol' plaats, deze was zeer geslaagd! Het gemêleerde gezelschap van meer dan 30 personen (watersportondernemers, watersportbonden, overheidsinstellingen en belangenbehartigers) genoot van een uitgebreid programma over de watersportsector nu en in de toekomst.

 

 

 


Programma inclusief link naar de presentaties:

13.00 

Ontvangst

13.30

Inleiding door Rowena van der Maat (Projectmanager Bemanning Paraat voor Water Rijk)

Toekomstvisie watersport 2025 door Lizet Baars (Beleidsadviseur Branchebelangen HISWA Vereniging)

14.00

Trends en ontwikkelingen in het vakantiegedrag van Nederlanders + toekomstvisie door Kees van der Most (NBTC NIPO Research)

14.30

Trends en ontwikkelingen in de watersportsector + toekomstvisie door Rob Vrolijks (Projectbureau Vrolijks)

15.00

Pauze

15.30

De digitale watersporter door Jeroen Vinkesteijn (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda)

16.15

Discussiesessie

17.00

Afsluiting met hapje en drankje

 

De bijeenkomst was zo opgezet dat er een viertal sprekers vanuit hun perspectief een visie richting de toekomst gaven. Aansluitend werd er gediscussieerd aan de hand van de opgedane kennis. 

Rowena van der Maat (Projectmanager Bemanning Paraat voor Water Rijk) opende de bijeenkomst met een korte uiteenzetting van het project waaruit de bijeenkomst georganiseerd is: Bemanning Paraat voor Water Rijk. Dit project van Kenniscentrum Kusttoerisme heeft ten doel de watersportondernemer in de Delta te informeren, opleiden en professionaliseren, teneinde een duurzame economische meerwaarde voor de regio te realiseren. In het kader van dit project is bijvoorbeeld onlangs door staatssecretaris Henk Bleker en Zeeuws Statenlid Koos Meulenberg-op 't Hof de Vaarroutekaart gelanceerd op de HISWA Amsterdam Boat Show. Op www.deltagids.nl is deze terug te vinden. Meer over het project is te vinden op www.kenniscentrumtoerisme.nl/waterrijk.

 

Lizet Baars (Beleidsadviseur Branchebelangen HISWA Vereniging) haakte aan op het verhaal van Rowena en presenteerde de toekomstvisie voor de waterrecreatie, die is samengesteld door Stichtng Recreatietoervaart Nederland, ANWB, HISWA, Watersportverbond, Sportvisserij Nederland en Nederlands Platform voor WaterRecreatie. Hierin zijn 8 ambities geformuleerd waar de partijen zich hard voor gaan maken: waterrecreatie is er voor iedereen, waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en betaalbaar, waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en staan in goede verbinding met elkaar, waterrecreatie als opstap naar watersporten op Olympisch niveau, nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie, waterrecreatie is grenzeloos en waterrecreatie is veilig en duurzaam. Van belang is dat de sector zelf een Toekomstvisie neerlegt, juist als leidraad om samen met de overheden naar te streven.

 

Vervolgens schetste Kees van der Most (NBTC-NIPO research) een meer algemeen beeld van de trends en ontwikkelingen in het algehele vakantiegedrag van Nederlanders. Ook wierp hij een blik op de toekomst op basis van een onderzoek dat NBTC-NIPO Research onlangs heeft uitgebracht (Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020). Wat hier onder andere uit bleek is dat Nederlands graag op vakantie gaan en ze weinig hierbij in de weg kan staan (zoals een economische crisis). De Nederlander is de afgelopen decennia steeds vaker op vakantie gegaan en deze trend zal zich in de toekomst doorzetten. Hierbij zijn korte vakanties meest favoriet. Daarnaast is een belangrijk gegeven dat er een cohort verschuiving plaats zal vinden in de leeftijdsgroepen. Hierbij zal de groep 65+ aanzienlijk groter worden en de gezinnen met kinderen kleiner.

(Tip: Meer informatie over binnenlandse vakanties in Zeeland vindt u in de Toeristische Trendrapportage Zeeland en meer informatie over inkomend toerisme vindt u in onze themapublicatie Inkomend Toerisme in Zeeland.)

 

Als laatste voor de pauze ging watersportkenner Rob Vrolijks (Projectbureau Vrolijks) in op de meer specifiekere trends en ontwikkelingen in de watersportsector en lichtte daarbij zijn persoonlijke toekomstvisie toe. Gekscherend begon de presentatie met de klant van de toekomst: een oudere man achter een rollator. De vitale ouderen worden een belangrijke doelgroep met specifieke behoeften. Daarnaast dient zich een nieuwe doelgroep aan: de mensen die, vanuit de stadsontwikkelingen waarbij het water terug de stad in wordt gebracht, een boot achter het huis kunnen aanleggen. De motorboot zal daarbij steeds belangrijker worden en grotere vaartuigen zullen niet meer zo snel worden gekocht, maar worden gehuurd of als gedeeld bezit worden aangeschaft. Rob gaf vooral ook aan dat de functie van een jachthaven mee zal moeten veranderen met de wensen van de doelgroep. Mensen willen meer dan een boot aanleggen. Ze willen kunnen in de jachthaven kunnen barbecueën, overnachten, naar de bioscoop etc. De jachthavenondernemer zal zich moeten inleven in de toekomstige klant. 

 

Na de pauze diepte Jeroen Vinkesteijn (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) een van de grotere trends van onze tijd uit: technologische ontwikkelingen op het gebied van Internet en digitalisering. Hij begon zijn presentatie met de gigantische ontwikkelingen op het gebied van watersport in Dubai, een niet te onderschatten concurrent van de jachthavens in de Delta. De smartphone zal het meest belangrijke bezit zijn voor iedereen in de (nabije!) toekomst. Jeroen gaf de deelnemers een aantal praktische tips: 1- Volg veel, 2- Gebruik gratis informatie, 3- Gebruik tags, 4- Post content, 5- Begin op LinkedIn.com, 6- Gratis WiFi, 7- Er kan veel, ga proberen, 8- Location Based Services, ga proberen.

 

De discussiesessie, geleid door Rob Vrolijks, maakte verschillende reacties los met de volgende highlights:

  • Jachtverhuur heeft de toekomst! Gezien de trends en ontwikkelingen. Mensen gaan vaker en korter op vakantie, wensen meer luxe (schip moet klaar liggen als ze gaan varen), nieuwe watersporters willen geen onderhoud aan een schip hebben, etc. Waarom is jachtverhuur dan nog niet enorm in de lift, zit de sector te slapen?  In de discussie kwam naar voren dat het hebben van een eigen schip vrijheid betekent, maar ook dat het huren van een schip vrijheid betekent. Verder is het een kapitaalintensieve bedrijfsvoering en er is nog grote onbekendheid bij veel mensen voor deze manier van vakantie vieren, angst voor het onbekende. Kortom er liggen wel genoeg kansen voor deze sector en daarin is samenwerking belangrijk.
  • Doordat mensen boten willen huren (i.p.v. kopen) zal de vraag naar ligplaatsen dalen.
  • De jachthaven moet de toekomstige watersporter 'ontzorgen'. Alles moet klaar liggen voor vertrek en netjes opgeruimd worden bij het binnen varen van de haven.
  • De jachthavens die inspelen op de wensen van de toekomstige doelgroep hebben meer kans. De jachthaven krijgt de functie die een camping nu heeft: entertainment, overnachtingsmogelijkheden, barbecueën etc.
  • Het businessmodel van een jachthaven verandert: nu bestaat 80% van de inkomsten uit liggeld. In de toekomst zal een jachthaven het voornamelijk moeten hebben van horeca en bijkomende services.
  • Voor de huidige jeugd die niet is opgegroeid met watersport is het lastig in de sport terecht te komen, er zijn te veel drempels(o.a. het vaarbewijs, krijgt een boot niet zomaar mee).
  • Bij de vraag 'Zijn we optimistisch over de toekomst van de watersportsector' antwoord bijna iedereen ja. Een enkeling ziet het wat somber in.

De discussie werd gesloten met de opmerking dat de jachthavensector het eigenlijk heel luxe heeft gehad al die tijd: als vanzelfsprekend is ieder jaar 90 tot 95 procent van de ligplaatsen verhuurd. Nu de sector meer concurrentie krijgt zal deze daar ook naar moeten handelen: met een professionelere en commerciëlere blik richting de toekomstige watersporter.

Hieronder vindt u een schets in de vorm van een mindmap van de discussie:

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel waarin nog volop verder werd gediscussieerd.

 

Locatie: Akkermans Leisure & Golf 

Geïnteresseerd in de deelnemers? Bekijk de deelnemerslijst.

 

                  

 

 

Deze bijeenkomst is de tweede uit een reeks van drie themabijeenkomsten van het project Bemanning paraat voor Water Rijk. De onderwerpen zijn in samenspraak met jachtverhuurbedrijven gekozen.

 

Bemanning paraat voor Water Rijk is een project van:

 

 

Bemanning paraat voor Water Rijk wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland:

 

 

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share