Ga direct naar


Masterclass ECO2

donderdag 13 januari 2011 09:29

Het Kenniscentrum (Kust)toerisme organiseerde op donderdag 13 januari 2011 de masterclass ECO2. Deze vond plaats in de Abdij te Middelburg bij de provincie Zeeland.


Achtergrond

De provincie Zeeland heeft in het economisch beleid een nieuwe waarde toegevoegd, de ECO2 benadering. Hiermee wordt gedoeld op een balans tussen economie en ecologie. De natuur en het landschap als economische waarde voor een provincie als Zeeland ligt voor de hand. Zeeland is als Deltaregio een landschappelijk en ecologisch belangrijke regio voor specifieke natuurwaarden. Daarnaast vormen recreatie en toerisme een belangrijke economische motor in deze provincie. Natuur en landschap bieden een basis voor de ontwikkeling van deze specifieke bedrijfstak.

In Zeeland zijn al verschillende initiatieven gericht op de economische ontwikkeling waarbij de balans met ecologie wordt gezocht. Het keurmerk ECO XXI is hiervan een voorbeeld. Zeeland heeft het voorrecht om dit keurmerk toe te passen in de provincie en dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Schouwen-Duiveland in 2009 als eerste gemeente het keurmerk uitgereikt heeft gekregen. Op 11 november jl. heeft Tholen als tweede gemeente de ECO XXI award ontvangen.

Bij de ECO 2 benadering is dan ook een tal van vragen van belang zoals: Welk belang heeft natuur en landschap voor de Zeeuwse economie en specifiek voor de sector toerisme en recreatie? Kunnen we het economisch belang benoemen; is het meer dan alleen de WOZ-waarde? Hoe kunnen bedrijven bij hun ontwikkeling de balans vinden en hoe leidt dat tot versnelling van de innovatie?

De bijeenkomst was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de betekenis van de ECO2 benadering en de kansen die dit biedt voor de duurzame doorontwikkeling van de provincie Zeeland en voor ondernemers.


Programma

13.00 uur Ontvangst bij de Abdij - Provincie Zeeland
13.30 uur

Welkomstwoord
Diana Korteweg Maris, Kenniscentrum (Kust)toerisme

13.35 uur

Ondernemen in duurzaamheid
Anja de Groene, ondernemer en voormalig lector duurzaamheid HZ

14.15 uur

PAN Parks; ondernemen in samenwerking met WNF
Cees Slager, directeur eigenaar PAN Parks en Molecaten

15.00 uur Pauze
15.30 uur

Natuur en Economie
Frans Evers, vice-voorzitter van de Commissie Milieu Effect Rapportage en voormalig directeur Natuurmonumenten

16.15 uur Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

 

Wilt u weten wie er bij de masterclass aanwezig waren? Hier kunt u de aanwezigheidslijst bekijken!

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share