Ga direct naar


Workshop Toerist in vervoering

wandelparkeerplaatswoensdag 06 oktober 2010 10:00

Gezocht: ondernemers die vooruit willen.... met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta

Vervoer is een onmisbare schakel binnen toerisme en recreatie. Er zijn vele mogelijkheden om vervoer slimmer te organiseren en leuker te maken, zodat de regio beter wordt ontsloten, vervoer een onderdeel wordt van de beleving, toeristen langer verblijven en meer activiteiten ondernemen, waardoor de toeristische bestedingen in de regio toenemen.

De Kamer van Koophandel, Rabobank, NHTV, Hogeschool Zeeland, Kenniscentrum (Kust)toerisme en Probit/NRIT Onderzoek zoeken betrokken ondernemers die mee willen doen aan een innovatieproject gericht op de verbetering van de mobiliteit van toeristen in de Zeeland en West-Brabant. Hiermee wordt voortgebouwd op een initiatief vanuit de Rabobank Zoektocht naar succes.

Doelstelling

Om de regio beter te ontsluiten en vervoer leuk(er) te maken voor toeristen zoeken wij circa 25 ondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie en in het (toeristen)vervoer die met ons willen meewerken aan bovengenoemde verbeterpunten. Wij willen een regiobreed aanjaagproject starten met een looptijd van twee jaar om dit te bereiken. Juist de bundeling van krachten tussen enerzijds de kennis bij NHTV/HZ/Kenniscentrum (Kust)toerisme en anderzijds de praktische betrokkenheid van ondernemers moet de meer­waarde opleveren. Een integrale aanpak, waarbij we aan de overheid vragen om deze via subsidiëring te ondersteunen.

Aanpak

We zijn momenteel druk bezig om het project voor te bereiden. Op 6 oktober willen we de inhoud van het project met u verder vormgeven, zodat we per 1 november de subsidie kunnen aanvragen. Streven is om het project begin 2011 te starten.

Bijeenkomst

Wij zoeken ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector die willen meedenken/meewerken aan dit initiatief. Want wij geloven dat het pas succesvol wordt wanneer ondernemers de motor vormen van het project. Uw bijdrage is dan ook cruciaal voor het succes. Wat krijgt u hiervoor terug? Onder meer aandacht en oplossingen voor uw eigen vervoersvraagstukken, kennis over mogelijkheden in recreatiemobiliteit en samenwerking met andere ondernemers aan nieuwe vervoersconcepten. Wij verwachten ook dat hier concreet nieuwe businesskansen uitkomen voor de participerende ondernemers. Daarnaast draagt u bij aan de ver­betering van de regiobrede mobiliteitsaanpak, waardoor de toerist zich gemakkelijker kan bewegen in het gebied.

Komt u ook?

Tijdens de workshop op woensdag 6 oktober uur bij NHTV te Breda werd concreet uitgelegd wat het project in detail inhoudt en op welke wijze ondernemers de komende jaren kunnen participeren.
Bekijk de presentatie.

 

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share