Ga direct naar


Bijeenkomst Watersportondernemers Delta

Zeeland -1081.jpgvrijdag 28 mei 2010 10:30

In het Deltagebied gebeurt momenteel veel op het gebied van de watersport. Allerlei partijen slaan de handen ineen om de watersport te stimuleren. Deltapromotie, Masterplan Watersport, Actieplan Watersport Delta, Bemanning Paraat voor Water Rijk, Maritiem Zeeland, Brabant aan Zee, Delta Spetters, Ontwikkelingen Zuidwestelijke Delta, Natura 2000 zijn enkele voorbeelden, ook ontstaan er nieuwe product-markt-combinaties. Wat zijn de onderlinge verbanden en hoe verhoudt dit zich tot de nationale en internationale ontwikkelingen?  
Tijdens de bijeenkomst ‘Watersportondernemers Delta’ georganiseerd door HISWA Vereniging en Kenniscentrum (Kust)toerisme op vrijdag 28 mei 2010 in Bruinisse zijn alle ontwikkelingen uitgebreid toegelicht.

Verslag

Ruim 40 deelnemers waren aanwezig bij de bijeenkomst. De opzet van de bijeenkomst was informatie uitwisseling van wat er gebeurt in de regio Delta en het netwerk tussen de watersportondernemers versterken. Bewust is gekozen voor de gehele Delta regio, omdat dit gebied voor de watersporter als één geheel gezien en ervaren wordt. De aanwezigen zijn enthousiast over de plannen en ideeën die er leven en liggen. Er is vanuit verschillende partijen genoeg aandacht voor de watersportsector. Wel rijst er de vraag, bij welk plan moet ik aansluiten, vindt er wel samenwerking en coördinatie plaats tussen de verschillende plannen?

De bijeenkomst vond plaats in het restaurant de Sailor’s Inn, op de nieuwe locatie op de jachthaven Bruinisse. Een mooie locatie dat per 10 mei geopend is. Rowena van der Maat (HISWA Vereniging en Kenniscentrum (Kust)toerisme) heet de deelnemers welkom en schetst kort een beeld van wat er in de regio speelt. De ontwikkelingen vanuit de Zuidwestelijke Delta, netwerken, promotie, wat speelt er nu en plannen 2010. Bekijk hier haar presentatie.

De nationale en internationale ontwikkelingen voor de watersportsector werden geschetst door Geert Dijks (HISWA Vereniging). Hij ging onder andere in op de ontwikkelingen in de watersport, de toekomstvisie 2025, Natura 2000-gebieden, meer ‘Blauw’ in het beleid, PMPC’s, de markt daarnaast hij had ook interessante cijfers uit een recent onderzoek in de sector en ging hij kort in op het zojuist verschenen Impactmodel vrijetijdsector. Bekijk zijn presentatie hier of lees meer op www.hiswa.nl.

Mathanja Walinga (Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland) vertelde over de totstandkoming van het Actieplan Watersport Delta. Dit is een actieplan, samengesteld door ondernemers, NV Economische Impuls Zeeland, Kamer van Koophandel, Kenniscentrum (kust)toerisme en HISWA vereniging, op basis van een analyse van de watersport in de Delta. Het doel is het versterken van de sector en zo de bestedingen stimuleren van watersporters in de regio. Bekijk haar presentatie hier of kijk op www.toeristischondernemen.nl.

De acties voortkomend uit boven genoemd actieplan zijn meegenomen in het Masterplan Watersport van de Provincie Zeeland. Dit Masterplan Watersport is ontstaan vanuit de wens van Provinciale Staten om meer aandacht te besteden aan de watersport en brengt alle initiatieven bijeen. Frank Stronkhorst (Provincie Zeeland) gaf de hoofdlijnen aan en de acties die worden ingezet. Het masterplan is te downloaden op www.zeeland.nl, zijn presentatie is hier te bekijken.

Impuls voor maritime maintenance in Zeeland is een onderzoek over welke kansen zijn er voor de jachtbouw, onderhoud en service voor de pleziervaart in Zeeland. Aart Bos (Gemeente Vlissingen) die het project voor NV Economische Impuls Zeeland heeft uitgevoerd, vertelde over de kansen en mogelijkheden die er liggen. En die zijn er zeker in het bredere perspectief van de Maritieme sector. Daarnaast gaf hij ook de ontwikkelingen in Vlissingen aan. Bekijk zijn verhaal of zie www.impulszeeland.nl.

Tijdens de broodjeslunch stond het elkaar informeel ontmoeten en spreken over de gang van zaken, uitwisselen van ideeën centraal. Na de lunch startte het tweede deel met meer de praktische uitvoering die plaatsvindt.

De Deltagids, al jaren is een bron van informatie voor de watersporter en is nu ook online te raadplegen. Eric van Doorn (Promotie Zeeland Delta) vertelde dat de kracht van het merk erg sterk is en zeker het gezamenlijke van de hele Delta. Ook ging hij in op de vormgeving van de gids en dat de watersportondernemer de mogelijkheid zijn eigen gegevens te beheren en gebruik te maken van de promotie via deze website. Zoek uw bedrijf op www.deltagids.nl of bekijk zijn presentatie.

In West-Brabant hebben de SES gemeenten hun handen ineen geslagen voor het project Brabant aan Zee: Dit project gaat om een aantal deelprojecten met praktische invulling, zoals infrastructuur, havens opknappen. Femke van Damme en Nico Sommen(SES West-Brabant) gaven de huidige stand van zaken aan en vroegen hoe ondernemers meer betrokken kunnen worden. Momenteel zijn het plannen van de gemeenten. Voor meer informatie bekijk hun presentatie of www.seswestbrabant.nl.

Het project Bemanning paraat voor Water Rijk werd toegelicht door Diana Korteweg Maris (Kenniscentrum (Kust)toerisme). Dit project is gericht op het informeren, professionaliseren en opleiden van partijen die zich bezighouden met het vaarvakantiegebied de Delta. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aantal ondernemers en is vooral praktijk gericht. Bekijk de presentatie of lees verder op deze website www.kenniscentrumtoerisme.nl/waterrijk.

Afgesloten werd met een enthousiast verhaal van Henk Gravestein (Jachthaven Bruinisse) over de ontwikkelingen en bouw van de Jachthaven Bruinisse en de filosofie hierachter. Daarna was er een rondleiding over de haven. Hierbij kwamen een hoop praktische vragen naar voren, waar enthousiast informatie uitgewisseld werd. Meer weten: www.jachthavenbruinisse.nl

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share