Ga direct naar


Verslag Workshop 'Wandelnetwerk: kans voor ondernemers'

untitledwoensdag 21 april 2010 15:43

Workshop ‘wandelnetwerk: kansen voor ondernemers’ in

Programma
10.30 uur Ontvangst
11.00 uur Welkomstwoord
11.10 uur Wandelroutenetwerk: hoe werkt het en wie doet wat?
11.40 uur Een voorbeeld uit een andere regio ter inspiratie
12.00 uur Streekproducten als smaakmaker voor de regio
12.30 uur Lunch en ideeënmuur
13.30 uur Kennismaken met de toeristisch coördinator voor de regio Zak van Zuid-Beveland
13.40 uur Aan het werk tijdens rondetafelgesprekken
15.00 uur Presentatie van de resultaten
15.15 uur Napraten bij een drankje

Het voorlopige verslag van deze bijeenkomst:

Workshop Wandelnetwerk: Kans voor ondernemers: Kenniscentrum (kust)toerisme organiseerde op 21 april in opdracht van de gemeente Borsele de workshop ‘wandelnetwerk: Kans voor ondernemers’. Op deze dag werden ondernemers geïnformeerd over het wandelnetwerk en gemotiveerd om na te denken over de mogelijkheden die het wandelnetwerk de verschillende ondernemingen biedt. 
De aanleiding van de workshop is dat in de gemeente Borsele een start is gemaakt met de uitvoering van het wandel- en landschapnetwerk. Diverse partijen hebben zich gezamenlijk ingezet om dit netwerk te realiseren.

De vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van routegebonden vormen van recreatie en vrijetijdsbeleving zijn afgestemd op de vraag van de consument. Deze vraag is sterk veranderd de afgelopen jaren. Tegenwoordig wil men gemakkelijk, maar wel belevend een gebied verkennen. Telkens zelf op zoek naar de attracties die het gebied te bieden heeft; landschappelijk maar vooral ook de bezienswaardigheden onderweg en de mogelijkheid te eten en te drinken.

Op 27 mei 2010 is het gehele netwerk klaar en wordt het officieel geopend.
Maar voor deze datum hebben we de ondernemers uit het gebied al kennis laten nemen van het netwerk en de mogelijkheden om als ondernemer hiervan te profiteren. Hiervoor is het van belang om samen aan de slag te gaan en de economische betekenis van wandelnetwerken onder de loep te nemen, daarom organiseerden wij, in opdracht van de provincie Zeeland en de gemeente Borsele, op 21 april 2010 een workshop ‘wandelnetwerk: kansen voor ondernemers’ in De Kleine Toren van Baarland.

Aanwezigen:
Kwekerij Sluishoek, Ans Kloet
De heerlijkheid van Wolphaartsdijk, Hubrecht Janse
Promotie Zeeland Delta, Janine Wrench
Promotie Zeeland Delta, Anne Boogaard
Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Arjan de Hulster
Mini-camping de Ganzepoel, D. de gouw
Saartje's Theetuin en B&B, Nico Slaakweg
mary's place ( theetuin), Mary van 't Leven
minicamping t Kwedammertje, Marian Vermue
Natuurmonumenten, Lindoana Todicescu
Natuurmonumenten, Femke Deelstra
Stoomtrein Goes-Borsele, Reinier Zondervan
Toeristisch coördinator, Sandra Dekker
Quast, Caroline de Ligt
Comfortcamping Scheldeoord, Robbert Northolt
Pleisterplaats Boerhaave, Hanny van Wijngaarden-Paauwe
Slapen in de 7de hemel, Astrid Goedegebure
Kesselaar Groenten en Fruit, Leonard Kesselaar
BZZB, Anneke Verkaart
Sticht. molen De Vijf Gebroeders, B.A. Quist
Zadelmakerij Paree, Paul Paree
Provincie Zeeland, Manon de Ruijsscher - Boomert
Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland, Willem de Landgraaf
vrijetijdshuis Brabant, Bram Timmers
projectgroep wandelnetwerk Zak van Zuid-Beveland, Joke de Witte
Plantaardige Verbeelding, Evelien Apeldoorn
Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sylvia Tuinder
St. De Vijf Gebroeders, Wim Coppoolse
Pleisterplaats Boerhaave, Peter Scheepers
VVV Zuid-Beveland en Tholen, Nadine Grootveld-Rijk
Gemeente Borsele, Muriam Boogerd
Gemeente Borsele, Mariska van Nieuwenhuijzen
Kenniscentrum (kust)toerisme, Rosa van Roosendaal
Kenniscentrum (kust)toerisme, Margot Tempelman
Real Food, Goos Cardol
Impuls Zeeland, E. Peerbolte
Jikkemiene, Mevr. Sinke

Terugblik
Na de ontvangst en het voorwoord van Margot Tempelman van het Kenniscentrum (Kust)toerisme werd het welkomstwoord verzorgt door burgemeester Jaap Gelok.

De eerste presentatie was van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en werd gehouden door Arjan de Hulster. Hij ging dieper in op de totstandkoming van het wandelnetwerk en de verschillende typen wandelaars die van dit pad gebruik zullen gaan maken.

Hierna was het de beurt aan Janine Wrench van Stichting Promotie Zeeland Delta/ het routebureau. Om antwoord te geven op de vraag: hoe gaat het wandelnetwerk gepromoot worden? Janine vertelde dat er overzichtskaarten, themaroutes, en informatieproducten zoals het boekje ‘sporen in de zak’, in de maak zijn, maar dat er bijvoorbeeld ook give-aways zoals een gratis bidon en polsbandjes komen. Daarnaast is er promotie via de websites Vvvzeeland.nl & Routesinzeeland.nl en gaan de routes mee in de algemene Zeeland promotie. In de presentatie kunt u zien via welke kanalen er gecommuniceerd zal worden.

Na Janine Wrench werd het woord gegeven aan Bram Timmers van het Vrijetijdshuis Brabant. Hij vertelde hoe ondernemers in Brabant omgegaan zijn met de komst van een wandelnetwerk en bracht zo de Zeeuwse ondernemers op ideeën. Ook gaf hij uitleg over veel ‘nieuwe manieren’ van het beleven van een wandelnetwerk door middel van gadgets als gps/iphones enz. U kunt hier de volledige presentatie bekijken. Ook attendeerde hij na de bijeenkomst het kenniscentrum nog op het volgende bericht, dat met name interessant is voor agrarische ondernemers.  

Hubrecht Jansen van ‘de heerlijkheid van Wolphaartsdijk’ diende als inspirerend voorbeeld. De landschapscamping die hij beheerd ligt vlak naast een wandelroute en de aanloop die ze daardoor krijgen is erg verrassend. Er worden niet zozeer veel producten verkocht aan wandelaars (kunnen niet makkelijk veel meenemen), maar mensen leren de camping/de winkel kennen en weten het dus ook een volgende keer te vinden.  Mensen zijn erg geïnteresseerd in de teelt van Zeeuwse producten als zeekraal en lamsoor. Wilt u de presentatie van Hubrecht Jansen nogmaals bekijken klik hier

Na de lunch was het tijd om kennis te maken met de coördinator Energiek Borsele:

Coördinator Energiek Borsele. Sandra Dekker is een zelfstandig werkend communicatieadviseur. Haar  werkgebied  is Zeeland en haar  werkterrein met name recreatie en toerisme. Vanwege die achtergrond is ze als coördinator aangetrokken bij het project Energiek Borsele

Aanleiding
Energiek Borsele is voortgekomen uit initiatieven om de Zak van Zuid-Beveland beter toeristisch op de kaart te zetten.  Een drietal locale ondernemers heeft hierop ingehaakt. Robbert Northolt van Camping Scheldoord (vandaag ook aanwezig), Kimmo Pankow van restaurant de Korenbeurs en akkerbouwer Marco van Sabben zijn samen met de gemeente Borsele, Kamer van Koophandel, en Economische Impuls Zeeland het project Energiek Borsele gestart. Rabobank Oosterschelde is één van de sponsors.

Doel
Het idee van het project is dat de aantrekkingskracht van Borsele (als totaal) dus als woon-, werk- en recreatiegebied onvoldoende bekend is bij mensen buiten de gemeente en dat daardoor goede kansen onbenut blijven.

Het wandelnetwerk gaat zeker kansen bieden voor de regio. Echter de werkgroep Energiek Borsele wil het graag in een breder perspectief plaatsen.  Want naast het wandelnetwerk zijn er nog allerlei andere initiatieven gaande in de regio die allemaal min of meer hetzelfde doel nastreven. Als we elkaar kunnen vinden, de krachten  bundelen en  alle onderdelen gebruiken als bouwstenen voor dat ene doel, dan worden alle initiatieven daar beter van.   Wat daarvoor nodig is, is één gemeenschappelijke noemer waar de profilering van Borsele gestalte mee kan krijgen. ‘Dat kernwoord, dat thema waar alles in past is ‘energie’.

Immers:
• Borsele voorziet Zeeland en zelfs Nederland van energie (met de kerncentrale, kolencentrale, Sloecentrale, de getijdecentrale en de windmolens). Nieuwe energiebronnen als zonne-erenrgie en bio-energie zijn volop in ontwikkeling .
• Borsele geeft als grootste fruitproducent van Nederland mensen energie uit fruit.
• Borsele  biedt met haar rust en ruimte mensen de kans om de accu weer op te laden.
• Naast mensen kan ook de natuur in Borsele de accu opladen, denk bijvoorbeeld  aan de vogels en (trek)vogels op de slikken, schorren en platen.
• In Borsele kunnen mensen  ook  hun energie kwijt met wandelen, fietsen, kitesurfen en  noem maar op.


Aanpak
Energie is daarmee het thema waaromheen het beeld van Borsele als aantrekkelijke regio uitstekend kan worden verteld en verbeeld.  Het feit dat de naam Borsele al bekendheid heeft door de kerncentrale kan zo heel goed benut worden. Het energiethema is tot slot vooral ook sterk omdat het een duidelijk onderscheidend en uniek element van de regio is.
Eén van de onderdelen van het project is een Energie-Evaluon. Een informatie- en educatiecentrum over energie en tevens een bezoekerscentrum voor Borsele met informatie over wat er allemaal te doen en te zien is. Dit Energie-Evaluon kan heel goed het startpunt zijn voor wandel- en fietsroutes. Een soort gateway of toegangspoort ook voor het wandelnetwerk. Ideaal gezien parkeren mensen daar hun auto zodat we de regio verder autoluw kunnen houden.

Een ander punt is dat we in het project inzetten op het bundelen van toeristisch aanbod en op samenwerking zodat kleinschalig aanbod aan elkaar gekoppeld een groter geheel kan vormen. Dit geeft betere mogelijkheden voor regiopromotie en meer kansen voor het aantrekken van bezoekers van buitenaf. Mensen komen vanuit Rotterdam of Breda niet voor een activiteit waar ze na een uur weer klaar zijn. Ze komen wel als ze een dagje uit kunnen, als er een dagprogramma is. Dat betekent niet dat we een hoop drukte willen met grote schreeuwerige attracties. De kwaliteiten van Borsele zitten in de natuur- en landschapswaarden. Die waarden moeten zowel gekoesterd als benut worden. Door verbindingen als het wandelnetwerk kan het gebied als één geheel gepresenteerd worden. De mogelijkheid tot wandelen is één, de invulling van de voorzieningen rondom de routes is twee.
We moeten daarbij af van het kip/ei verhaal. Wandelaars komen niet omdat er onderweg geen voorzieningen zijn die open zijn en ondernemers gaan niet open omdat er geen wandelaars zijn. Dat willen we doorbreken.  Door gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen. Als het ware een kaart van de regio nemen en zorgen dat er minimaal op elke vierkante kilometer een voorziening is die open is,waar mensen naar het toilet kunnen en een kop koffie kunnen drinken en waar als het even kan weer een belevingsmoment aan de gast wordt aangeboden. Borsele profiteert dan direct van de extra bestedingen van de gasten en indirect omdat de aantrekkelijkheid van de regio zich waar maakt en voor lange termijn effecten kan zorgen.

Het project Energiek Borsele wil vooral iedereen een plek kunnen geven om in het grotere geheel te participeren. Het energieverhaal biedt heel veel invalshoeken en zo kansen voor nieuwe product-markt-combinaties. Met zijn allen kunnen we de regio heel goed profileren. De werkgroep zorgt voor de content, de ondernemers in de regio moeten het toe gaan passen.

Voor al uw ideeën en plannen in dit kader of voor afstemming over zaken kunt u de coördinator van het project benaderen.

Contact
Coördinator Energiek Borsele
Sandra Dekker (D’ART Communications)
Soelekerkestraat 3
4493 BS  Kamperland
Telefoon: 0113 376075
E-mail: coördinator@dartcommunications.nl

In het middaggedeelte vond het ‘actieve’ deel van de workshop plaats. In groepjes hebben de ondernemers zich gebogen over verschillende ‘doelgroepen’ waar ze mee te maken krijgen door het wandelnetwerk. De groepen zijn gebaseerd op de groepen die Gastvrij Nederland hanteert:

Avontuurlijk roze (activiteit)
Avontuurlijk roze is de wereld van mensen die graag iets nieuws willen beleven of ontdekken in hun vakantie. Gewoon een stukje wandelen is niet genoeg voor deze groep. Ze gaan op zoek naar een bijzondere ervaring. Dat mag soms een tikje wild zijn - een boomhut of een survivaltent  - maar het bijzondere kan 'm ook zitten in het beleven van luxe en exclusiviteit of authenticiteit (B&B). Avontuurlijk paars is meer met zichzelf bezig dan met de anderen. U trekt ze dus eerder met iets individueels dan met het 'groepsgebeuren'.

Groen – rustig  (natuur, rust)
Vakantie is voor de rustige groene belevingswereld vooral een kwestie van lekker doen waar men zin in heeft, rust nemen in eigen omgeving, even niets aan het hoofd hebben. De consument uit de groene wereld heeft niet zulke bijzondere wensen. Het gewone en herkenbare is juist fijn, vertrouwd. Dan komt men lekker tot rust. In eigen land is genoeg moois te zien en te ontdekken, men hoeft er niet ver voor te reizen. Men kent de winkels die men tegenkomt en men kan gewoon de eigen taal spreken.

Uitbundig blauw (families)
Deze gast / bezoeker behoort tot de spontane, gezellige en sociale groep. Het is de groep échte vakantiegangers. Een vakantie hoeft niet zo extreem te zijn, als het maar actief, sportief, gezellig en verrassend is.
Contact met anderen - familie, vrienden, kennissen - is gewenst en leuk. Uitbundig geel zoekt campings en bungalowparken waar de voorzieningen goed zijn en waar genoeg te doen is voor iedereen. Uitbundig geel is een grote groep in Nederland en ook een belangrijke groep die Zeeland bezoekt! 

Per doelgroep moesten de volgende vragen beantwoord worden:
Wat wil deze groep? 
Welke mogelijkheden zijn er?
Welke rol kun je als ondernemer hebben?
Welk product zou bij deze groep kunnen passen?

De uitkomst, kort samengevat, zijn als volgt:
Avontuurlijk Roze:
Wat wil deze groep?
Luxe/exclusieve arrangementen, sportief & actief

Welke mogelijkheden zijn er?
Haaientanden zoeken, krukels zoeken, kokkerellen met bijzondere streekproducten, living history, particuliere gids, kitesurfen, culinaire tochten, verschillende vervoermiddelen zoals sjees, trekpaard etc, zelf ringrijden enz. 

Welke rol kun je als ondernemer hebben?
Moeilijk, meeste activiteiten en accommodaties passen niet goed bij de doelgroep. Kunnen arrangementen samengesteld worden waarin verschillende ondernemers aan bod komen. Bijvoorbeeld een slaapaccommodatie, een horecagelegenheid en een paardenhouder.
Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen altijd open te zijn.

Welk product zou bij deze groep kunnen passen?
- Spirituele wandelingen langs bijvoorbeeld meditatieve plekken in de zak
- Knapzakroute
- Creatieve cursussen tekenen/schilderen
- Routes voor ruiters + overnachtingsmogelijkheden
- Bloemenranden, zelf bloemen plukken
- Molen met educatief karakter

De Milieucoöperatie wil zorgen dat akkerlanden beschikbaar komen voor activiteiten en ook als dat gewenst is paardenstalling regelen bij boeren.

Tafel rustig groen:

Wat wil deze groep?
Niet de nadruk leggen op kerncentrale, milieubewust/groen/duurzaam (geen afval), kleinschalig, voorzieningen als horeca, slaap/rustplaats, meer ‘traditionele tools’ en geen gadgets als Iphones enz, gelegenheid te genieten van de mooie natuur, mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de natuur en cultuur, authentiek, streekproducten, thee drinken, tot rust komen.

Welke mogelijkheden zijn er?
De groene/landschappelijke kracht van Borsele benutten, geschiedenis/historie/cultuur, niet iets van Borsele proberen te maken dat het niet is door bijvoorbeeld grote ontsierende gebouwen, de gast het landschap laten ervaren door bijvoorbeeld zelf fruit te laten plukken, relatie energie, molen, natuurkracht, natuurvriendelijke energie

Welke rol kun je als ondernemer hebben?
Informatieverstrekking bijzondere vogels en planten (deze aspecten ook meenemen in de promotie om toeristen van dit soort te trekken), Exclusieve excursies organiseren op plekken waar je normaal niet komt, Informeren: waarom ziet het landschap er zo uit? Geschiedenis, wetenswaardigheden.

Kunt u een product voor deze doelgroep kijkend naar deze kaart verzinnen?
- Exploiteren van picknickmanden
- Dag op pad met de schaapherder
- Aanbieden van een molenmaaltijd
- Ambachtelijke klompen
- Hans Warren belevingswandeling
- Paardenroute
- Rommelmarkten
- Schapen scheren
- Boerderij/erfexcursies
- Rondleiding door molen
- Zwaakseweel kwartet bestaat al, maar zou bijvoorbeeld ook aangeboden kunnen worden door ondernemers.  Nu verkrijgbaar bij natuurmonumenten.
- Zelf veldboeket maken ism bloemenranden en creatieve workshop.

Tafel uitbundig blauw

Wat wil deze groep?
Beleving, gezamenlijk dingen doen, afwisseling, niet ‘alleen maar’ wandelen, maar gekoppeld aan andere voorzieningen, kamperen, kinderactiviteiten, ijsjes eten, op het terras zitten, voorspelbare zaken, gemakkelijk, positief, kinderen bepalen.

Welke mogelijkheden zijn er?
Kant en klaarvoorzieningen aanbieden/compleet pakket, kinderfietstocht, vlindertuin, stoomtrein icm wandelen/fietsen, huifkartochten, korte wandelen met iets te doen onderweg, nieuwe concept, dagarrangementen gericht op kinderen, speeltuinen, actief

Welke rol kun je als ondernemer hebben?
Combipaketten aanbieden en Samenwerken om arrangementen te ontwikkelen

Kunt u voor deze groep met elkaar een product bedenken?
- Energie evoluon – ontdekken
- Korte wandeling met lekkers onderweg, smikkel en smultocht
- Kamperen op de mini-camping, ponyrijden, trekvlot, kabelbaantjes over ontwateringleidingen, picknick
- Arrangement: overnachting + lunch + diner + activiteiten
- Groepsaccommodatie realiseren voor familieweekenden enz.

Binnenkort verschijnt een uitgebreider verslag met daarin de aanbevelingen en enkele antwoorden op vragen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen.

Mochten er naar aanleiding van dit verslag nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum (Kust)toerisme, Rosa van Roosendaal 0118-489756 of via Rosa@kenniscentrumtoerisme.nl

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share