Ga direct naar


Expertmeeting "Hoe komen we uit de verblijfsrecreatieparadox?"

MB23434Caravan op de Beerse Heide_300.jpg.jpgdinsdag 10 december 2013 15:44

De omvang en de kwaliteit van het verblijfsrecreatieve aanbod is een onderwerp dat door heel Nederland veel aandacht krijgt. In 2012 noemde brancheorganisatie Recron het de verblijfsrecreatie-paradox: “het spanningsveld tussen het ruimte geven aan kwaliteitsverbetering en tegengaan van overaanbod”. Ook in Zeeland is dit aan de orde en daarom organiseert Kenniscentrum Kusttoerisme - in opdracht van Provincie Zeeland - een expertmeeting over dit onderwerp.

Tijdens deze bijeenkomst staat één vraag centraal: Wat zijn kritische succesfactoren voor een effectieve samenwerking tussen ondernemers en overheden, gericht op het vergroten van de kwaliteit van verblijfsrecreatie (campings, vakantiewoningen en jachthavens) en het tegengaan van overaanbod?

Programma

10.00 uur Welkomstwoord door Margot Tempelman, Kenniscentrum Kusttoerisme 
10.05 uur  Introductie verblijfsrecreatieparadox en mogelijke oplossingen door Merlijn Pietersma, Recron 
10.30 uur  Voorbeeldcases:
> Van Prinsenhoeve naar Strandpark De Zeeuwse Kust, Ad Ruijtenberg
> Management sharing als oplossingsrichting, Han Verheijden
> Comfortparc Wessem: van jachthaven naar leven op het water, Rob Vrolijks
> Van Vinkeloord naar woonwijk en vakantiepark, Diana Korteweg Maris
> Krimp en groeibeleid Veluwe, Merlijn Pietersma 
11.30 uur  Koffie break, interactie tussen experts en toehoorders 
11.45 uur  Expertdiscussie over kritische succesfactoren Nederland 
12.15 uur  Lunch, interactie tussen experts en toehoorders
13.00 uur  Vervolg expertdiscussie over kritische succesfactoren Nederland
n.a.v. gedachtewisseling tijdens lunch 
13.30 uur  Toelichting Zeeuwse context door Wies Buysrogge 
13.45 uur  Expertdiscussie over kritische succesfactoren Zeeland 
14.15 uur  Vragen en reacties door toehoorders 
14.30 uur  Conclusie door Diana Korteweg Maris 
14.45 uur  Einde


De uitkomsten van de expertmeeting worden door Kenniscentrum Kusttoerisme verwerkt in een rapportage met aanbevelingen voor de toekomstige aanpak van de verblijfsrecreatieparadox in Zeeland.


Dit is een besloten bijeenkomst. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Diana Korteweg Maris

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share